OMEGA 3 - aktywne wsparcie dla serca
To jedna z najważniejszych grup kwa­sów tłuszczowych stojących na straży naszego zdrowia. Najbogatszym ich źródłem w diecie są ryby i owoce mo­rza. Nawet spożywanie niewielkich ilości kwasów omega 3 wpływa ko­rzystnie na obniżenie poziomu szko­dliwego cholesterolu i trójglicerydów oraz zmniejszenie krzepliwości krwi

. co w efekcie warunkuje lepszą pracę serca i układu krążenia. Ich obecność w diecie jest bardzo ważna, gdyż ogranicza także powstawanie związ­ków rakotwórczych.

OMEGA 3 - SKUTECZ­NE W DEPRESJI

Kwasy omega 3 ponadto skutecznie wspomagają system nerwowy, obniża­ją podatność na depresje oraz popra­wiają nastrój, są bowiem niezwykle ważnym składnikiem wysokoaktywnej tkanki mózgowej, szczególnie kory mózgowej, gdzie odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych.

OMEGA 3 - CENNE DLA OSÓB Z NADWAGĄ

Z ich obecności w diecie niezadowo­lone są jedynie komórki tłuszczowe. Omega 3 wywierają bowiem hamujący wpływ na tworzenie się tkanki tłusz­czowej, a także aktywnie mobilizują jej rozpad. Przy zwiększonej ich poda­ży w pożywieniu stwierdza się ubytek

Twoja OcenaKomentarze