Po co nam pęcherzyk żółciowy?
Układ trawienny to jeden z naj­ciężej pracujących trybów w machinie naszego orga­nizmu. Całkiem istotnym, acz niedocenianym jego elementem, jest pęcherzyk żółciowy.

CO TO JEST, TEN „PĘCHERZYK ?

Ten niepozorny organ, nazywany często błędnie woreczkiem żółciowym, prze­chowuje wyprodukowaną w wątrobie żółć, która w razie potrzeby jest uwal­niana. „Potrzeba” następuje stosunko­wo często, jako że niestety dieta współ­czesnego człowieka pozostawia bardzo wiele do życzenia. Poprzez dostarezenie dużej porcji zmagazynowanej i zagęsz­czonej żółci pęcherzyk wspomaga wątro­bę w rozkładzie tłuszczy w spożywanym przez nas pokarmie.

DLACZEGO BOLI MNIE BRZUCH?

Czasami tak się przyzwyczajamy do do­legliwości żołądkowych, że po prostu zbywamy je machnięciem ręki. Przy­czyną widu niekomfortowych przy­padłości układu trawiennego może być problem z pęcherzykiem żółciowym - z wzdęciami na czele i biegunką na przemian, z zaparciami niedaleko w tyle. Najczęstszą dolegliwością dotykającą nasze pęcherzyki jest zapalenie zarówno pęcherzyka, jak i przewodów żółciowych oraz kamica, które to prowadzą - nieleczone - do licznych, bardzo nieprzyjem­nych powikłań, takich jak np. rak pęche­rzyka żółciowego.

W celu wczesnego wykrycia problemów pęcherzyka wskazane jest okresowe ba­danie USG. Stosuje się również badanie okolic wątroby za pomocą rezonansu ma­gnetycznego (kosztowne, ale skuteczne), a także cholecystografię.

JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBIE?

To, co jemy, ma znaczący wpływ na stan żółci produkowanej w wątrobie. Ta z ko­lei, w razie odstępstwa od równowagi w swoim składzie chemicznym, jest od­powiedzialna za najwięcej szkód w funk­cjonowaniu pęcherzyka, wątroby, jak również samego żołądka. Zaburzony jest wtedy proces emulgowania tłuszczy, wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wydalania cholesterolu, toksyn, pozostałości leków oraz substan­cji nieorganicznych, takich jak związki miedzi, cynku i rtęci.

Z CZEGO TRZEBA ZREZYGNOWAĆ?

Niestety, z wielu bardzo smacznych pro­duktów. Przede wszystkim unikać należy spożywania w nadmiernej ilości nasyco­nych kwasów tłuszczowych. Znajdują się one głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak pełnotłuste pro­

dukty mleczne, tłuste mięsa i przetwory' (wieprzowina, dziczyzna, kiełbasy, po­droby), a także w olejach: kokosowym i palmowym. Ponadto do grupy zwięk­szonego ryzyka zaliczamy stałe tłuszcze roślinne, takie jak margaryna czy masło roślinne, należące do grupy nienasyco­nych kwasów tłuszczowych trans.

Bardzo istotne natomiast jest dostarcze­nie organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6. Nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć ich samemu, a są one niezbędne w procesie regulacji poziomu zarówno złego, jak i dobrego cholesterolu.

Bogate w te kwasy tłuszczowe są oleje roślinne tłoczone na zimno, a także ryby oraz orzechy włoskie. Kwasy tłuszczo­we omega 6 znaleźć możemy w olejach: słonecznikowym, kukurydzianym, ara­chidowym, sezamowym czy sojowym. Należy pamiętać, żeby nie używać tłusz­czy bogatych w kwasy omega 6 do sma­żenia, gdyż poddane obróbce termicznej są szkodliwe dla zdrowia. Ponadto dla utrzymania naszego pęcherzyka oraz wątroby w dobrej kondycji wskazane jest spożywanie dużej ilości witaminy C, która działa oczyszczającego i ochronnie na wątrobę produkującą cenną dla naszego organizmu żółć.

Twoja OcenaKomentarze