Układ nerwowy jest wyjątkowo wrażliwy na działanie alkoholu. To właśnie w tym układzie najwcześniej i najwyraźniej ujawniają się skutki nadmiernego picia. W przypadku niektórych osób wypicie już niewielkich ilości powoduje zmiany zachowania (od radości, zadowolenia, po lękliwość czy nadpobudliwość). Na powstawanie patologicznych zmian w tym układzie wpływają również niedobory witaminowe - głównie witaminy z grupy B.

 U osób nadużywających alkoholu częściej występuje niedokrwistość, ale i żylaki przełyku, zaburzenia odporności czy osteoporoza. Wymienić można jeszcze wiele innych schorzeń, których ryzyko wystąpienia znacząco wzrasta w przypadku nadużywania alkoholu. Warto jednak bliżej przejrzeć się szkodliwemu wpływowi na układ nerwowy i należące do niego struktury mogą być zwyczajnie uszkadzane przez alkohol - skutkiem tego mogą być różne objawy somatyczne (takie jak np. zaburzenia czucia czy dolegliwości bólowe), ale i rozmaite zaburzenia psychiczne. O poalkoholowych problemach z funkcjonowaniem psychiki nie mówi się często, a szkoda warto je znać gdyż są one poważnymi powikłaniami długotrwałego nadużywania alkoholu.

HALUCYNOZA ALKOHOLOWA

Szacunkowo problem pojawiający się u 1-2 na 100 uzależnionych od alkoholu osób - halucynoza alkoholowa. Rozwijać się ona może przede wszystkim u osób, które piją przez wiele lat. Najbardziej charakterystyczną cechą halucynozy są omamy (halucynacje), czyli nie prawdziwe doznania zmysłowe -pojawiają się one u pacjenta mimo braku zewnętrznych bodźców. W przypadku halucynozy alkoholowej najczęstsze są omamy słuchowe. Pacjent cierpiący na tę jednostkę słyszy nieistniejące głosy Mogą być one dla niego całkowicie obce, jak również mogą przypominać głosy znanych mu osób. Są też takie sytuacje, gdzie pacjentowi wydaje się, że głosy nakazują mu wykonywać jakieś czynności. Zdarzają się bardzo groźne momenty, gdzie ma wrażenie, iż słyszy głosy, które każą mu zrobić krzywdę sobie lub innym ludziom. Powiązanym z halucynozą alkoholową problemem są również urojenia, czyli nieprawidłowe przekonania. Zwykle u osób z tą przypadłością spotykane są urojenia prześladowcze   pacjent ma wrażenie, że jest obserwowany, że ktoś go śledzi i że planowane jest wyrządzeniu mu krzywdy. Charakterystyczne dla urojeń jest to, że żadne, nawet najbardziej racjonalne argumenty' nie są w stanie sprawić, iż przestanie w nie wierzyć.

CAŁKOWICIE NIEUZASADNIONA ZAZDROŚĆ

Inną psychozą alkoholową jest zespół Otella. Problem ten określany jest również mianem paranoi alkoholowej i podstawowym jego objawem są urojenia niewierności. Zespół Otella stanowić może powikłanie długotrwałego nadużywania alkoholu u mężczyzn i jego skutkiem bywają naprawdę absurdalne zachowania. Cierpiący na niego mężczyzna jest ciągle przekonany o tym, że jego druga połowa nie jest mu wierna. Zwyczajne gesty - np. uśmiech kierowany ku listonoszowi czy rozmowę w centrum handlowym z kolegą z pracy-pacjent z zespołem Otella traktuje za przejawy niewierności. Nie pomogą prośby, przekonywania czy cierpliwe tłumaczenia kobiety.  W przypadku paranoi alkoholowej chory i tak twierdzi, że partnerka go zdradza. Problem prowadzić może nie tylko do ciągłego przeglądania jej telefonu czy torebki, ale nawet do agresji.

LUKI PAMIĘCIOWE WYPEŁNIONE FAŁSZYWYMI WSPOMNIENIAMI

Z nadużywaniem alkoholu związane są zaburzenia wchłaniania różnych substancji z przewodu pokarmowego. Wtedy, kiedy przez alkoholizm wystąpi niedobór witaminy Bi, rozwijać się może psychoza Korsakowa.Tutaj dominującym objawem są zaburzenia pamięci. Dotyczą one przede wszystkim tzw. pamięci krótkotrwałej. Pacjent z psychozą Korsakowa ma trudności z przypominaniem sobie rzeczy, do których doszło zaledwie przed chwilą. Może on nie pamiętać, o czym rozmawiał chwilę wcześniej z inną osobą czy też zapomnieć, że dopiero co zjadł posiłek. Innym charakterystycznym przejawem psychozy Korsakowa są konfabulacje, czyli nieprawdziwe wspomnienia. Ich występowanie ma na celu niejako „zapełniać istniejące u chorego luki pamięciowe. Konfabulacją może być na przykład opowiadanie przez chore go o spotkaniach, które absolutnie nie miały miejsca lub mówienie w poniedziałkowych godzinach porannych o tym, co pacjent zjadł w ten dzień na kolację.

DEPRESJA I OTĘPIENIA JAKO SKUTEK NADUŻYWANIA ALKOHOLU?

Nie tylko psychozy alkoholowe mogą rozwijać się wskutek uszkodzenia przez alkohol układu nerwowego. W populacji osób, które przyjmują zbyt duże ilości napojów wyskokowych, częściej spotykane są także zaburzenia otępienne. Polegają one m.in. na tym, że chory stopniowo ma coraz większe problemy z pamięcią, trudniej mu przyswajać informacje, ale i dochodzi do coraz większych problemów z planowaniem, liczeniem czy myśleniem. Jeszcze inną jednostką, która może być efektem wieloletniego nadużywania alkoholu, są zaburzenia depresyjne.

CAŁKOWITA ABSTYNENCJA I FARMAKOTERAPIA

Psychozy alkoholowe to poważne schorzenia, szczęśliwie możliwe jest ich leczenie. W przypadku odmiennych typów psychoz alkoholowych występują różne objawy, podstawowe jednak zalecenie w przypadku każdej z nich jest jedno. Jest nim całkowita abstynencja. Tylko zaprzestanie picia alkoholu daje szansę na wyleczenie. Jeżeli pacjent utrzymuje abstynencję, wówczas możliwe jest rozpoczęcie u niego farmakoterapii W przypadku zarówno halucynozy alkoholowej, jak i zespołu Otella wykorzystywane są leki przeciw psychotyczne. Jeśli są one przyjmowane w zaleconych przez lekarza dawkach, to wtedy naprawdę leki te mogą pomóc w osiągnięciu prawidłowego stanu psychicznego Nieco inaczej przebiega leczenie psychozy Korsakowa. Otóż w jej przypadku podstawą postępowania leczniczego jest suplementacja brakującej chorym witaminy, czyli witaminy B. Psychozy alkoholowe można wyleczyć, im jednak dłużej utrzymują się one u pacjenta, tym większe ryzyko tego, że leczenie będzie długotrwałe. Z tego właśnie powodu wtedy, kiedy u bliskiego zaobserwujemy jakieś nietypowe zachowania, np. urojenia, i jednocześnie wiemy, że nadużywa on alkoholu nie ma na co czekać. Trzeba go wtedy po prostu spróbować nakłonić do odwiedzenia specjalisty.

Twoja OcenaFacebook Conversations