Wegetarianizm za i przeciw
Dieta wegetariańska charakteryzuje się wyłą­czeniem z posiłków pro­duktów pochodzenia mię­snego i ewentualnie, w zależności od rodzaju diety, również rezygnacji z jaj (laktowegetarianizm), a także wszyst­kich produktów wytwarzanych przez zwierzęta, takich jak mleko i sery (weganizm). Najbardziej skrajne odmiany tej diety polegają na spożywaniu tylko surowych owoców (frutarianizm) lub warzyw (witarianizm).

CUKRZYCA I NOWOTWORY MNIEJ GROŹNE

Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie diety wegetariańskiej zmniejsza ryzyko chorób układu krą­żenia, pęcherzyka żółciowego i cu­krzycy typu II. Ponadto zachorowal­ność na nowotwory jest nawet od 40% do 70% niższa niż u osób stosujących tradycyjną dietę. Trzeba zwrócić jed­nak uwagę na fakt, że statystyczny we­getarianin jest zdrowszy nie tylko z uwagi na odmień ny sposób odżywiania, ale i styl życia - znaczna część jaroszy nie pali papierosów, nie pije al­koholu (lub tylko w ma­łych ilościach), ogranicza również spożycie kawy i herbaty. Mówi się też, że dieta wegetariańska sprzyja zwiększaniu wydolności fizycznej i może popra­wiać samopoczucie, a przyrządzane niskokaloryczne posiłki pomagają w utrzymaniu szczupłej sylwetki.

BRAK MIĘSA MOŻE SZKODZIĆ

Jednak dieta ta ma również swoje wady. Osoby, które nie spożywają mleka i produktów mlecznych są na­rażone na niedobór wapnia. Problem ten dotyczy szczególnie dzieci, mło­dzieży i osób w podeszłym wieku. Do częstych dolegliwości należy także niedobór żelaza i cyn­ku. Jest to szczegól­nie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, ponieważ wzrasta u nich ryzyko poro­nienia. U jaroszy ob­serwuje się ponadto brak witamin D i B12, które występują w wielu produktach pochodzenia zwie­rzęcego. Z uwagi na niedobory jodu, wegetarianie narażeni są również na krzywicę, osteoporozę oraz niedo­krwistość.

ZAUFAJ SPECJALISTOM

Stosując dietę wegetariańską należy pamiętać, aby sporządzane posiłki były zróżnicowane, pełne witamin i minerałów. Decydując się na taki tryl) odżywiania, najlepiej wcześniej skonsultować się z dietetykiem, który skomponuje optymalny zestaw posił­ków dopasowany do płci, wieku, meta­bolizmu i aktywności fizycznej.

Twoja OcenaKomentarze