Test czy potrafisz wybaczać
Tak już w życiu jest, że często, nawet od najbliższych doznajemy przykrości.
Czy potrafisz przejść nad tym do porządku dziennego, czy też rozpamiętujesz długo swoje krzywdy ?

1. Czy potrafisz śmiać się z siebie?

2. Co robisz, gdy zdarzy Ci się kogoś urazić?

3. Ktoś dla Ciebie ważny oszukał Cię w poważnej sprawie:

4. Czy jesteś tolerancyjny/a wobec innych?

5. Niechcący słyszysz niemiłą uwagę o sobie z ust przyjaciela/ółki

6. Po zażartej kłótni z bliską osobą:

7. Twój partner zapomniał o ważnej dla Was rocznicy:

Test czy potrafisz wybaczać

  1. You got: Osoba otwarta

    Jesteś osobą z natury otwartą, po­godną, do życia podchodzisz z hu­morem, co nie znaczy, że „lekko". Potrafisz zapomnieć o doznanych przykrościach bez robienia trage­dii. Nie lubisz zaogniania sporów i stawiania kogoś w niezręcznej czy przykrej sytuacji. Uważasz, że każdy popełnia błędy i wszyscy zasługują na drugą szansę. Jed­nak wiesz, kiedy ktoś przekracza granice.

  2. You got: Wybaczasz, ale wszystko w swoim czasie

    Nie potrafisz wybaczyć z dnia na dzień, ale również po raz dziesią­ty czy dwudziesty. Dajesz jednak szansę, by druga osoba mogła zmienić swoje zachowanie. Roz­sądek zazwyczaj bierze u Ciebie górę nad uczuciami, dlatego zanim kogoś osądzisz, najpierw analizu­jesz dokładnie całą sytuację. I tak jest clobrze. W ten sposób zysku­jesz miłość i szacunek przyjaciół.

  3. You got: Nie wybaczasz

    Nie wiesz, co to wyrozumiałość i tolerancja, dlatego możesz mieć problemy z utrzymaniem bliższych relacji z innymi ludźmi. Ale pamię­taj, że nie można iść do przodu bez zapomnienia o przeszłości i bez wybaczenia! Trzeba zaakceptować to, co się wydarzyło. Nie warto zbyt długo chować urazy, pielę­gnować żalu do innych. To bowiem w konsekwencji krzywdzenie siebie.

Twoja OcenaKomentarze