Test jakim jesteś typem kierowcy
Z pewnością przypominasz sobie swój egzamin na prawo jazdy. Pamię­tasz, jak prowadziłeś samochód spoconymi rękami, mając nadzieję, że instruktor żywą rozmową odwróci uwagę egzaminatora od twoich nie­bezpiecznych manewrów wyprzedzania lub że nie każą ci parkować tyłem. Jednak nie martw się. Nie zamierzamy poddawać cię ponowne­mu egzaminowi, żeby sprawdzić, czy słusznie otrzymałeś prawo jazdy, czy też zdobyłeś je w inny sposób, na przykład wygrywając na loterii - na co wskazywałoby zachowanie wielu użytkowników szos.
Dzięki naszemu testowi przekonasz się raczej, czy zachowujesz się w typowo kobiecy lub męski sposób podczas prowadzenia samochodu oraz dlaczego tak się dzieje.
W każdym razie baw się dobrze i bezpiecznej podróży!

1. Jedziesz wiejską szosą w ponury zimowy dzień, kiedy zaczyna kro­pić deszcz. Co robisz?

2. Po wyczerpującym dniu przyjeżdżasz do domu i okazuje się, że masz pecha - wszystkie miejsca parkingowe na twojej ulicy i sąsied­nich są zajęte. Co robisz?

3. Jedziesz sam odwiedzić przyjaciół, którzy niedawno się przepro­wadzili. Co robisz, kiedy uświadamiasz sobie, że zabłądziłeś?

4. Jedziesz do supermarketu, ale okazuje się, że parking jest całkowi­cie zajęty. Zauważasz na ulicy wolne miejsce i wjeżdżasz na nie ty­łem. Jak to wygląda?

5. Jak zazwyczaj się zachowujesz jako pasażer na przednim siedzeniu?

6. Jesteś akurat z psem na spacerze, kiedy przechodzień pyta cię, jak dojść do najbliższego okulisty. Jak opiszesz mu drogę?

7. Jedziesz autostradą ze swoim partnerem (który prowadzi) i rozma­wiacie o wścibskim sąsiedzie, jednocześnie słuchając z radia najnow­szej piosenki Madonny. Na krótko przed dojechaniem do następne­go skrzyżowania na autostradzie partner prosi cię o sprawdzenie na mapie, który zjazd ma wybrać. Co robisz?

8. Wyobraź sobie, że jesteś członkiem Rady Miejskiej i masz zdecy­dować, jak będzie wyglądał parking przy nowym centrum handlo­wym. Jak byś głosował?

9. Wracając w niedzielne popołudnie z wycieczki, zauważasz wolne miejsce do zaparkowania tuż przed swoim domem. Jednak jest tam dość ciasno. Co robisz?

10. Musisz jechać na zebranie do miasta, w którym jeszcze nigdy nie byłeś. Wiesz, że spotkanie odbędzie się w dużym centrum konferen­cyjnym. Kolega, z którym miałeś jechać, w ostatniej chwili zawiado­mił cię, że nie może, więc jesteś zdany tylko na siebie. Jak się przygo­tujesz do tej podróży?

11. Późnym wieczorem dojeżdżasz do skrzyżowania. Palą się czerwo­ne światła i stoi przed nimi zagraniczny samochód z włączonym mi­gaczem. Zielona strzałka dla samochodów skręcających w prawo jest ledwo widoczna w ciemności. Najwyraźniej tamten kierowca jej nie zauważył. Co robisz?

12. Chcesz jechać do pracy, ale stwierdzasz, że samochód przed two­im jest zaparkowany tak blisko, że będziesz mieć problem z wydosta­niem swojego pojazdu. Jak postępujesz, żeby jak najszybciej wyje­chać samochodem z miejsca parkingowego?

13. Jesteś we Francji i w piękny słoneczny dzień jedziesz wiejską szo­są na wakacje do ośrodka wczasowego. Twój pasażer zasnął z mapą na kolanach, a ty po przejechaniu przez kilka rond straciłeś orienta­cję i nie jesteś pewien, czy nadal jedziesz we właściwym kierunku. Co robisz?

14. Jedziesz autostradą i słyszysz w radio, że masz przed sobą piętna- stokilometrowy korek. Możesz skorzystać z najbliższego zjazdu i do­jechać do domu krętą boczną szosą. Co robisz?

Test jakim jesteś typem kierowcy

  1. You got: Kobiecy typ kierowcy

    Jesteś wyraźnie kobiecym typem kierowcy. Często masz problemy z par­kowaniem, szczególnie gdy jest niewiele miejsca. Jakoś nigdy nie udaje ci się właściwie dobrać promienia skrętu i trudno ci ocenić, kiedy skrę­cić kierownicę w prawo lub w lewo i jak daleko. Nie masz też najlep­szego zmysłu orientacji. Zastanawiasz się, dlaczego tak jest? To proste: o ile testosteron po­prawia zdolności przestrzenne, o tyle żeński hormon - estrogen - je przytłumia. Kobiety mają bez porównania mniej testosteronu. Ogól­nie rzecz biorąc, im bardziej kobiecy mózg, tym gorsze umiejętności przestrzenne. Dlatego bardzo kobiece panie nie radzą sobie najlepiej z parkowaniem lub odczytywaniem map. To samo odnosi się do sytuacji, gdy trzeba komuś opisać drogę lub skorzystać z bardzo szczegółowych wskazówek. Nigdy nie udzielaj ko­biecie instrukcji w rodzaju: „Skieruj się na północ” lub „Jedź na zachód przez pięć kilometrów”, gdyż to wymaga umiejętności określania stron świata. Lepiej wyjaśnij, jak dotrzeć do celu, posługując się charaktery­stycznymi cechami terenu, np. „Przejedź koło McDonaldsa i skieruj się w stronę budynku z neonem Narodowego Banku na dachu”. Dzię­ki peryferyjnemu widzeniu kobieta z łatwością wychwyci takie punkty orientacyjne. Poza tym kobiety są rozsądnymi, przezornymi i ostrożnymi kierow­cami, zawsze przestrzegają przepisów drogowych i zasadniczo zależy im wyłącznie na tym, żeby przenieść się bezpiecznie z jednego miejsca w drugie.

  2. You got: Męski Typ Kierowcy
    Jesteś wyraźnie męskim typem kierowcy. Dzięki dużym zdolnościom przestrzennym nie masz najmniejszych kłopotów z parkowaniem i nie odstraszają cię nawet bardzo ciasne miejsca. Uważasz prowadzenie sa­mochodu za przyjemność i lubisz wypróbowywać granice możliwości własnych i samochodu. Mężczyźni uwielbiają jeździć szybko krętymi drogami, ponieważ mogą wówczas wykorzystać swoje umiejętności przestrzenne - przy doborze biegu, kombinacji sprzęgła i hamulców, prędkości na zakrę­tach, ocenie kątów i odległości. Twój wyjątkowo dobrze rozwinięty zmysł orientacji nigdy jeszcze cię nie zawiódł, ale twoje umiejętności werbalne są gorsze niż kobiece. Dlatego gdy rozmawiasz, trudno ci się skupić na prowadzeniu samo­chodu, szczególnie jeśli duży ruch na drodze wymaga pełnej uwagi. Z podobnych powodów wyłączasz radio, gdy musisz poszukać drogi, i nie mówisz pod nosem (co robi wiele kobiet), kiedy myślisz, tylko raczej milczysz.
  3. You got: Typ Mieszany

    Podczas prowadzenia samochodu nie przejawiasz ani typowo kobie­cych, ani typowo męskich cech. Ogólnie rzecz biorąc, charakteryzuje cię duża elastyczność myśle­nia, co często jest zaletą, gdyż zawsze traktujesz problemy w sposób pragmatyczny. Zanim coś zrobisz, zastanawiasz się nad celowością tego działania, jak choćby decydując, czy zaparkować w bardzo ciasnym miejscu przed domem czy kilkaset metrów dalej, gdzie jest sporo miejsca. Nie krępujesz się prosić o pomoc, kiedy zabłądzisz, niemniej jednak

Twoja OcenaKomentarze