Wśród alkoholików leczonych w poradniach przeciwalkoholowych 1 kobieta przypada na 14 mężczyzn. Nie zajmujemy się gruntownymi badaniami statystycznymi, wymieniona proporcja wystarczy nam dla zilustrowania faktu, że nałogowe picie jest wśród kobiet zjawiskiem z pewnością nieporównanie rzadszym, niż wśród mężczyzn.

Dopatrywanie się przyczyny tego faktu w różnicach ustrojowych między mężczyzną i kobietą nie jest uzasadnione i zostało zdecydowanie odrzucone przez najpoważniejsze autorytety. Wyjaśnienia trzeba szukać w warunkach życiowych kobiet, którym praca zarobkowa, zajęcia domowe i troska o rodzinę nie stwarzają łatwych okazji do używania i nadużywania alkoholu. Nie bez znaczenia jest z pewnością wpływ opinii publicznej, która bardziej surowo osądza pijaństwo kobiet niż mężczyzn. Nieraz widziałem, jak na ulicy czy w tramwaju ludzie z życzliwą pobłażliwością odnosili się do „wygłupiań" podchmielonego mężczyzny, ale kiedy zdarzyło mi się obserwować podpitą kobietę w publicznym miejscu, z reguły całe otoczenie gestem i słowem wyrażało solidarne i polne odrazy potępienie.

Alkoholizm kobiet różni się pod pewnymi względami od alkoholizmu mężczyzn.

Zwróćmy uwagę na niektóre bardziej charakterystyczne cechy.

Dokładne obserwacje i badania pozwoliły stwierdzić, że pewne sytuacjo życiowe wyjątkowo sprzyjają powstawaniu nałogu pijaństwa wśród kobiet. Bezsporne jest na przykład, że podatnym gruntem, na którym szerzy się alkoholizm kobiet, jest prostytucja. Duży jest procent alkoholiczek wśród kobiet, zajmujących się tym procederem niejako zawodowo albo też uzupełniających w ten sposób zarobki, jakie daje praca własna czy męża — niestety, zdarzają się i takie sytuacje.

O wniosek związany z naszym tematem chyba nietrudno. Przy wszystkich pozorach i zewnętrznych objawach „lekkiego życia” życic prostytutek w istocie swej nie jest łatwe. Jest w nim chyba wicie ciężkich momentów i ponurych refleksji, skoro lak często kobiety te szukają zapomnienia w wódce i tak szybko popadają w nałóg alkoholowy.

Skrupulatnie przeprowadzone obliczenia statystyczne wskazują również na inne źródło alkoholizmu kobiet. Jest nim praca w stałym kontakcie z trunkami: przy ich produkcji, a szczególnie w związku z obsługą klientów w barach i restauracjach z alkoholem. Okolicznością usposabiającą pracownice restauracji do picia jest namawianie do kieliszka stosowane przez natrętnych pijaków. Czasem obawa przed awanturniczą reakcją podpitego, gdy odmówi się wypicia, innym razem źle pojmowana uprzejmość albo po prostu szukanie sztucznej podniety po paru godzinach nerwowo wyczerpującej pracy i ogólna atmosfera podochoconej trunkami sali. W takich okolicznościach łatwo wyciągnąć rękę po napełniony kieliszek, łatwo ten gest powtarzać coraz częściej i jak to zwykle bywa — potrzeba picia niepostrzeżenie staje się stanem chronicznym ze wszystkimi konsekwencjami groźnego nałogu.

Warto, aby pomyślały o tym bardzo poważnie dziewczęta rozpoczynające pracę zawodową w lokalach gastronomicznych z alkoholem. A wiadomo, że ten rodzaj pracy obiera coraz więcej dziewcząt, wiadomo również na podstawie gruntownych badań, że okresem, w którym najłatwiej i najczęściej kobiety stają się alkoholiczkami, jest wiek do lat trzydziestu.

IW stopniu silniejszym niż młodzi mężczyźni młode kobiety ulegają wpływom obyczaju picia, jaki panuje w domu rodzinnym. Przykład ojca lub męża pijącego nałogowo bardzo często jest pierwszym krokiem na drodze kobiet do alkoholizmu,) co stwierdzono w licznych przypadkach leczonych w szpitalach i przychodniach. Córka, naśladująca ojca, stacza się po równi pochyłej na dno nieszczęścia. Nie potrzeba komentarzy!

Lekarze zwracają uwagę, że wśród leczonych przypadków alkoholizmu ciężkie przeżycia psychiczne były częściej dla kobiet niż dla mężczyzn powodem choroby. Przypominam jeszcze raz, że osobiste dramaty uczuciowe nie stanowią ani z reguły, ani w większości przypadków przyczyny alkoholizmu. Kobieta bardziej niż mężczyzna narażona jest na alkoholizm, jeżeli szuka ulgi w okresie dramatycznych przeżyć w zamroczeniu alkoholowym.

Stwierdziliśmy już, że w obecnym stanie badań naukowych nie udało się jeszcze ustalić ogólnych bezspornych przyczyn alkoholizmu, od przekonywającego wyjaśnienia indywidualnych przypadków daleka jest jeszcze droga do ustalenia przyczynowych praw i reguł. Inaczej sprawa przedstawia się w ocenie skutków. Tutaj ustalenia są bardziej pewne, bardziej wyraźne. Wśród tych ustaleń spotykamy zgodne twierdzenie, że alkoholizm kobiet przebiega ciężej niż alkoholizm mężczyzn, jest trudniejszy w leczeniu, częściej powoduje poważne uszkodzenia mózgu i głębokie stany chorób psychicznych.

Mamy więc przesłankę dostatecznie przekonywającą, aby wyciągnąć wniosek, jak bardzo konieczna jest profilaktyka zabezpieczająca kobietę przed możliwością alkoholizmu, a jeżeli choroby nie dało się uniknąć — jak ważną jest sprawą najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia.

Tak — profilaktyka, zabezpieczenie. Z całą więc surowością należy pamiętać, jak niewinne wydają się początki, po których przychodzi żałosny koniec w postaci jednej z najtragiczniejszych chorób.

W naszych współczesnych stosunkach społecznych i obyczajach przed kobietami, na równi z mężczyzną, stanęły otworem możliwości prowadzące do wszystkich dziedzin życia. Jest wśród nich i dziedzina alkoholu. Młoda dziewczyna, równouprawniony towarzysz pracy, nauki, sportu, zabawy, i w tej dziedzinie ma równe prawa. Równość ta dla obu stron — chłopców i dziewcząt — niech będzie z żelazną konsekwencją normowana rozsądkiem, umiarem, kulturą! Na rozległych terenach młodego życia, kiedy skończyło się 18 lat, są sprawy ciekawsze i bardziej pasjonujące niż alkoholowe odurzenie, są perspektywy lepsze niż oddział dla alkoholików w szpitalu psychiatrycznym.

Twoja Ocena