Atmosferą nazywamy warstwę gazów, które otaczają Ziemię. Znajduje się ona w swoim miejscu dzięki polu grawitacyjnemu Ziemi, które utrzymuje większość gazów zawal tych które utrzymuje większość gazów zawartych w atmosferze w pobliżu powierzchni Ziemi. Większość gazów w atmosferze znajduje się w najniższej jej warstwie, która swój początek ma na poziomie ziemi - troposferze.

Ile warstw znajduje się w atmosferze?

Atmosfera składa się z pięciu głównych warstw. Najniższą jest troposfera - do 10 km wysokości. Koleiną jest stratosfera - około 50 kin wysokości, a ponad nią mezosfera -do około 80 km. Górna warstwa nosi nazwę termosfery. Wraz ze wzrostem wysokości atmosfera staje się cieńsza, a powyżej 800 km me ma już atmosfery, a egzosfera (bardzo cienka piąta warstwa) przechodzi w pozbawioną powietrza, bliską próżni przestrzeń kosmiczną.

W jaki sposób atmosfera nas chroni?

W górnych warstwach atmosfery znajduje się warstwa ozonu (forma tlenu), która tworzy ochronną warstwę zatrzymującą szkodliwe promienie ultrafioletowe, pochodzące ze Słońca. Na kraikach atmosfery znajdują się dwa pasy radiacyjne, zwane pasami Van Allena, które chronią nas przed promieniowaniem pochodzącym z kosmosu.

Dlaczego niebo jest niebieskie?

Światło słoneczne przechodzi przez atmosferę i jest rozpraszane w powietrzu przez maleńkie pyłki kurzu oraz wilgoć. Powoduje to rozszczepienie światła białego na kolon tęczy, tak jak w widmie. Promieniu niebieskie ulegają największemu rozproszeniu i są one widzialne dla naszych oczu pod każdym kątem. W wyniku tego zjawiska niebieski staje się kolumn. który widzimy o wielu częściej od innych i dlatego też niebo wydaje się nam niebieskie.

Co powoduje zorze polarne?

Zorze polarne powstają w wyniku oddziaływania wiatru słonecznego (promieniowania ze Słońca i w atmosferze. Większość naładowanych energią cząsteczek jest wchłanianych przez pasy radiacyjne (pasy Van Allena), ale na biegunach, gdzie pasy są najcieńsze, cząsteczki przedostają się do atmosfery i wytwarzają spektakularne efekty świetlne widoczne na niebie. Zorza polarna aurora borealis powoduje, że niebo błyszczy na zielono, zioło, czerwono lub fioletowo. Zorza występująca na półkuli południowej to aurora borealis - zorza polarna południowa.

Z czego składa sie atmosfera?

Atmosfera składa się z tlenu, azotu i niewielkich ilości innych gazów argonu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, wodoru, ozonu, metanu, helu, neonu, kryptonu i ksenonu. Najważniejszym gazem w atmosferze jest tlen, ponieważ ludzie i zwierzęta potrzebuj.] go do oddychania.

Podczas oddychania pobieramy tlen i wydychamy dwutlenek węgla. Rosimy zielone, takie jak drzewa, wchłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen w procesie produkcji pożywienia (fotosyntezy). Na poziomie morza 1 nr powietrza waży mniej niż 1200 g. Wyobraźmy sobie ciężar powietrza naciskającego na naszą głowę dochodzi on niemalże do tony. Na szczęście nie czujemy się przygnieceni, ponieważ ciśnienie jest równoważone w wyniku tego, ze powietrze wywiera nacisk na każdy skrawek naszego ciała. Ciśnienie na poziom e morza wynosi około 1 kg/m2.  Ciśnienie spada wraz z wysokością, w związku z czym na 15 000 m ciśnienie wynosi zaledwie 0,1 kg/n?. Im wyżej się znajdujemy, tym zimniejsze staje się również powietrze. Na wysokości 9000 m temperatura powietrza wynosi -50’C.

Czym jest cisnienie atmosferyczne?

Ciśnienie atmosferyczne

Dwie główne cyrkulacje atmosferyczne wywierają wpływ na pogodę. Antycyklony (wyże baryczne) tworzą się, gdy następuje opadanie zimnego powietrza. Przynoszą ono najczęściej ładną, bezdeszczową pogodę gorące lato i chłodną zimę. Niże baryczne (cyklony lub depresje) tworzą się. gdy następuje spadek ciśnienia, pojawiają się chmury deszczowe i zmienna pogoda. Wiatry wie ją z wyżów barycznych do niżów. Siła wiatru zależy od różnic w ciśnieniu. Jeżeli owe różnice są znaczne, wiatr jest silny.

Twoja Ocena