Co dzieje się podczas porodu przez cięcie cesarskie?
Co dzieje się podczas porodu przez cięcie cesarskie?
Ten operacyjny rodzaj porodu polega na wydobyciu dziecka z jamy brzusznej matki, przez co nie rodzi się ono w sposób naturalny, poprzez kanał rodny. Choć poród operacyjny przebiega szybciej i sprawniej, to należy pamiętać, iż jest to poważna operacja i niesie za sobą więcej zagrożeń niż poród drogami natury. Wiąże się także z dłuższym okresem rekonwalescencji rodzącej.

W jaki sposób rodzi się dziecko w przypadku cięcia cesarskiego?

Położnik przecina skórę brzucha oraz macicę ciężarnej i wydo­bywa dziecko na świat. Nacięcie skóry wykonywane jest poziomo (tzw.„cięcie bikini"), tuż nad kością łonową, następnie macica przecinana jest w dolnej części (poprzecznie), po czym dziecko zostaje wyjęte z łona. Cały zabieg trwa zaledwie kilka minut. Następnie pediatra szybko sprawdza stan noworodka i pokazuje go matce. Jeśli okaże się, że dziecko jest bardzo małe lub że jego stan nie jest dobry, zostanie natychmiast zabrane na oddział specjalnej opieki noworodkowej. Natomiast gdy dziecko jest w dobrym stanie, partner rodzącej może je przytrzymać tak długo, aż lekarz wyciągnie łożysko i założy szwy. Wszystko to trwa łącznie ok. 30 minut. Szwy muszą być założone na każ­dą przeciętą warstwę ciała.

Czy będę przytomna w trakcie cięcia cesarskiego?

Przy większości porodów podaje się tylko znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe, będziesz zatem przytomna i zobaczysz swe dziecko natych­miast, gdy przyjdzie na świat. Prócz cewnika koniecznego przy znieczuleniu zewnątrzoponowym oraz drugiego, podłączonego do ramienia lub dłoni w celu aplikowania ci dodatkowych płynów, będziesz miała założony cewnik do opróżniania pęche­rza moczowego. Czasem zachodzi konieczność stosowania monitora płodowego. W trakcie operacji będziesz też mogła wszystko widzieć na specjalnym monitorze. Partner zazwyczaj może pozostawać przy boku rodzącej zarówno w trakcie przy­ gotowań do operacji, jak i podczas rodzenia dziecka. Niektórzy chętnie spoglądają wówczas na ekran, sprawdzając, co się dzieje, inni wolą tego nie widzieć. Jedynie gdy cięcie cesarskie przeprowadzane jest w nagłym przypadku lub gdy rodzącej podaje się znieczulenie ogólne (połączone z jej uśpieniem), partner proszony jest o opuszczenie sali.

Co mogę zrobić, aby zminimalizować prawdopodobieństwo konieczności cięcia cesarskiego?

Gdy poród poprzez cięcie cesarskie przeprowadzany jest w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki lub dziecka, nie można go uniknąć. Można jednak zrobić wiele, aby maksymal­nie ograniczyć zagrożenia związane z cięciem cesarskim, np. bardzo dbać o zdrowie, co pozwala rodzić w optymalnym jego stanie. Warto także sprawdzić, jak często w miejscowym szpitalu przeprowadza się tę operację. Jeśli masz do wyboru kilka szpitali, zrób rekonesans w każdym z nich, po czym porównaj wyniki takiego sprawdzianu. Ponieważ obecność położnej przy porodzie znacznie zmniejsza potrzebę wykonania cięcia cesarskiego, warto zapewnić sobie jej pomoc. Badania wykazują też, że rzadziej przeprowadza się poród przez cięcie cesarskie, gdy rodzącej towarzyszy wysoko wykwalifikowana doula. Za kolejny czynnik minimalizujący ryzyko cięcia cesarskiego uważa się także to, że rodząca jest w stanie się poruszać; rodzenie bowiem w pozycji wyprostowanej skraca czas trwania porodu.

Jak długo po cięciu cesarskim należy odczekać, by ponownie zajść w ciążę?

Tradycyjnie uważano, że kobieta nie powinna rodzić przez cięcie cesarskie więcej niż trzy razy oraz że należy poczekać rok na moment ponownego poczęcia. Choć wielu położników nadal opowiada się za utrzymaniem tej zasady, to część z nich uważa, że w licznych przypadkach jest to przesadna ostrożność. Najczęściej podczas operacji cięcia cesarskiego nacina się macicę w dolnej jej części, horyzontalnie. Takie cięcie goi się szybko - po trzech miesiącach rana operacyjna jest zwykle cał­kowicie zagojona. Ale trzeba też zaznaczyć, że wiele kobiet nie uwzględnia skutków cięcia cesarskiego dla ich organizmu - taki poród to przecież poważny zabieg chirurgiczny.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!