Najważniejszym, co należy zrobić, gdy zginęła książeczka szczepień to zwrócenie się do odpowiednich organów o jej ponowne wydanie. Książeczka szczepień jest dokumentem, który zawiera informacje o tym kiedy, gdzie i jakie szczepienia dziecko otrzymało. Jest to o tyle ważne, ponieważ każdy maluch powinien przebyć obowiązkowe szczepienia między swoim urodzeniem a skończeniem osiemnastu lat.

 Kiedy zdarzy się sytuacja, że rodzicom zginęła książeczka szczepień, stają przed poważnym problemem. Ten dokument potwierdza nie tylko otrzymanie szczepionek, ale również informacje zawarte w książeczce zdrowia dziecka. W związku z tym, oto kilka porad, co zrobić w tego typu sytuacji.

 

 • Jak odtworzyć zagubioną książeczkę szczepień
  Pierwszym krokiem do odzyskania dokumentu jest zwrócenie się do odpowiedniej placówki o jej odtworzenie. Jeżeli książeczka zginęła z winy szpitala, w którym urodziło się nasze dziecko, musimy udać się na oddział noworodków lub do archiwum i tam poprosić o wydanie duplikatu. Podobne postępowanie dotyczy przypadków, kiedy dziecko jest jeszcze małe i szczepienia odbywały się w szpitalu. Natomiast, jeżeli jednak zginęła książeczka szczepień przez zaniechanie rodziców, muszą oni udać się do punktu szczepień w przychodni, do której dziecko należy i tam poprosić o duplikat. Możliwe jest również uzyskanie kserokopii oryginału. Obie opcje wiążą się z kosztami nie przekraczającymi dziesięciu złotych.
   
 • Odmowa szpitala – jak odzyskać książeczkę szczepień?
  Niektórzy rodzice spotykają się z odmową wydania duplikatu książeczki, kiedy to szpital najczęściej zasłania się brakiem możliwości udostępniania takich danych. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ książeczka szczepień może być udostępniania osobom uprawnionym, którymi w tym przypadku są rodzice lub opiekunowie. Można jednak otrzymać taką odmowę na piśmie, wtedy, chcąc odzyskać zagubiony dokument, którym jest książeczka szczepień, muszą się zwrócić do sądu administracyjnego ze skargą na dany szpital lub przychodnię.
   
 • Kradzież, podczas której zginęła książeczka szczepień
  Jeżeli zginęła książeczka szczepień podczas kradzieży torebki lub włamania do samochodu, mieszkania, wtedy rodzice muszą udać się na policję. Zgłoszenie faktu, że zaginęła książeczka szczepień wraz z innymi przedmiotami, sprawia, że policja może wydać zaświadczenie o takim zdarzeniu. Jest ono ważne, ponieważ z tym dokumentem rodzice zgłaszają się do szpitala lub przychodni, gdzie mogą ubiegać się o wydanie duplikatu poprzedniej książeczki lub o założenie nowej.
   
 • Książeczki nie da się odtworzyć lub zginęła osobie dorosłej
  Czasami książeczki szczepień nie można odtworzyć, na przykład z przyczyn zagubienia jej przez szpital lub przychodnię. Wtedy dziecko musi powtórnie przejść wszystkie szczepienia, które nie są już refundowane przez państwo, tylko opłacane przez rodziców. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku człowieka dorosłego, któremu została założona książeczka szczepień przed wyjazdem w kraje tropikalne. W chwili, kiedy punkt szczepień odmawia wydania duplikatu zagubionej książeczki, właściciel jest zmuszony przejść wszystkie zastrzyki jeszcze raz. Wskazane sposoby nie wymagają spędzania wielu godzin w urzędach. Ponadto można je dostosować do okoliczności, w których rodzicom zginęła książeczka szczepień.

Twoja Ocena