Gdy z końcem miesiąca brakuje pieniędzy, zamiast szukać drogich pożyczek, postaraj sie o wsparcie od państwa.

Brakuje nam na podstawowe rzeczy - jedzenie, lekarstwa. czynsz. W takich sytuacjach często mamy pokusę wzięcia pożyczki, tzw. chwilówki, ale w ten sposób tylko się pogrążamy. Jeśli notorycznie brakuje nam do pierwszego, lepiej pomyśleć o rozsądniejszym rozwiązaniu. O wsparcie warto wnioskować w gminnych ośrodkach pomocy społecznej (GOPS). powiatowych centrach pomocy rodzinie IPCPR). a także w ZUS.

WSPARCIE Z GOPS I PCPR

Można się ubiegać o zasiłek:

• okresowy - przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę. niepełnosprawność, bezrobocie, a jego długość ustala indywidualnie ośrodek pomocy • stały - jeśli jesteśmy niezdolni do pracy, np. z powodu wieku.

uwaga! Mamy prawo do zasiłku, gdy nasz dochód nie przekracza:

•    701 zł - osoba samotna.

•    528 zl - osoba w rodzinie.

Jeśli nasze dochody są większe, można ubiegać się o zasiłek na zasadzie zwrotu, czyli nieoprocentowanej pożyczki.

• pielęgnacyjny - przeznaczony jest na pokrycie kosztów opieki nad osoba , niezdolną do samo- j dzielnej egzystencji. I np. niepełnosprawną lub taką, która ukończyła 75 lat i jest przyznawany niezależny od dochodów, wynosi (do 31.10 2019 ) 184,42 zł. a od 1 listopada będzie wynosił 215,84 zł. w przypadku opieki nad osobą starszą, przyznawany jest na czas nieokreślony.

Uwaga! Nie możemy pobierać jednocześnie i zasiłku, I dodatku pielęgnacyjnego (patrz niżej).

POMOC PRZYZNAWANA PRZEZ ZUS

Możemy ubiegać się o:

• Dodatek - pielęgnacyjny do emerytury lub renty- możemy otrzymać, gdy  lekarz ZUS wystawi na zaświadczenie o  niezdolności do samodzielnej egzystencji  lub skończyliśmy 75 lat.

• rentę rodzinny - można się o nią ubiegać, gdy zmarł mąż lub żona, który pobierał emeryturę lub rentę. Jeśli mamy skończone 50 lat lub jesteśmy niezdolni do pracy, możemy wnioskować o 85 proc, wysokości świadczenia, jakie otrzymywał zmarły,

•    dodatek dla sieroty zupełnej

-    gdy pobieramy rentę rodzinna, a oboje nasi rodzice nie żyją

-    wynosi 412.27 zł miesięcznie,

•    zasiłek opiekuńczy - możemy się o niego ubiegać .jeśli jesteśmy przed emerytura, ale z powodu opieki nad członkiem rodziny często chodzimy na zwolnienie

-    dostaniemy 80 proc, naszego wynagrodzenia za ostatni rok. a wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujemy opiekę. Podstawa prawna: Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.u. 2016, poz 930 )

Rozporządzenie z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych (...) (Dz. U. 2015. poz. 1058).

Twoja Ocena