Co składa się na koszt kredytu hipotecznego? Wszystkie opłaty okołokredytowe przy zawieraniu kredytu hipotecznego.
Co składa się na koszt kredytu hipotecznego? Wszystkie opłaty okołokredytowe przy zawieraniu kredytu hipotecznego.
Kredyty hipoteczne to stosunkowo skomplikowane produkty, które wymagają od nas dokładnej analizy wielu czynników. W tej sytuacji kluczową kwestią są oczywiście koszty, które należy poznać już na samym wstępie.

Koszty okołokredytowe to wydatki, które nie stanowią oprocentowania nominalnego kredytu. To właśnie oprocentowanie nominalne jako jedyne określa ile będzie kosztować nas w skali roku pożyczenie określonej sumy. Koszty około kredytowe uwzględniają inne elementy. Błędem jest traktowanie ich tylko jako dodatku do kredytu hipotecznego, ponieważ nie rzadko bardzo mocno zwiększają jego cenę. Koszty około kredytowe dzielą się na bankowe i pozabankowe. Poniżej przedstawiamy ich listę.

  1. Prowizja – jest to opłata, którą uiszczamy w banku za udzielenie nam kredytu. Ma ona charakter jednorazowy i wynosi zwykle od 1 do 4 proc. kwoty kredytu. W ostatnim czasie banki coraz częściej decydują się na drastyczne obniżenie prowizji lub jej wyeliminowanie. To pozwala obniżenie ceny pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że takie promocyjne oferty zwykle ukrywają koszty nieobecnej prowizji w innych miejscach, np. konieczność założenia konta lub obowiązkowe kupno polisy ubezpieczeniowej.
  2. Ubezpieczenie na życie lub/i od utraty pracy – jest to kolejny wydatek około kredytowy, który może znacznie zwiększyć całkowity koszt kredytu. Ubezpieczenia zwykle nie są obligatoryjne, ale dowolne. Banki kuszą nimi przy kredytach hipotecznych oferując w zamian obniżenie marży lub zniesienie prowizji. W założeniu taka polisa ma chronić bank i rodzinę kredytobiorcy na wypadek choroby, śmierć lub problemów z pracą. Pomysł jak najbardziej sensowny – trzeba jednak dokładnie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia proponowanej polisy oraz porównać jej cenę z innymi propozycjami rynkowymi.
  3. Wycena nieruchomości – w przypadku kredytu hipotecznego wycena nieruchomości jest czynnością i kosztem obowiązkowym. Najtańszy sposób wyceny to inspekcja lub określenie wartości na podstawie danych z baz wewnętrznych banków. Koszt takiej wyceny waha się od 150 do 350 zł. Z kolei operat szacunkowy, czyli innymi słowy opinia rzeczoznawcy majątkowego to wydatek od 400 do 1000 zł.
  4. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – tego typu polisa jest obowiązkowa w przypadku klientów, którzy nie są w stanie lub nie chcą wnieść całego wymaganego wkładu własnego. Od 1 stycznia 2016 roku wymagany wkład własny wynosi 15 proc. Znajdziemy jednak wciąż banki oferujące go na poziomie 10 proc. Jeśli zdecydujemy się na polisę NWW, to możemy ją opłacić na dwa sposoby: płacąc całą składkę za okres 3-5 lat do przodu lub płacąc składkę jako część comiesięcznej raty.
  5. Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych – kredytu hipotecznego nie otrzymamy również bez wykupienia polisy, która będzie chronić kredytowaną nieruchomość przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Wysokość składki jest wyliczana na podstawie wartości samej nieruchomości.
  6. Ubezpieczenie pomostowe – ta polisa jest obligatoryjna i stanowi zabezpieczenie na czas od złożenia wniosku do uprawomocnienia wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Jej wysokość stanowi około 1 proc. doliczanego do oprocentowania kredytu. Ta polisa ma charakter krótkoterminowy.
  7. Koszty notarialne i podatkowe –przeniesienie prawa własności oznacza konieczność opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Dzieje się tak gdy nieruchomość nabędziemy od osoby fizycznej. Podatek wynosi wtedy 2 proc. wartości nieruchomości. Inaczej jest gdy mieszkanie kupujemy od dewelopera. Wtedy to on jest zobowiązany do zapłaty podatku. Podatek to jednak nie wszystkie koszty na tym etapie. Należy doliczyć do nich taksę notarialną, która ustawowo sięga około 2000 zł.
  8. Księga wieczysta i hipoteka – jest to kolejny obowiązkowy koszt, który jednak nie jest zbyt wysoki. Jest to oczywiście koszt pozabankowy. Założenie księgi wieczystej będzie nas kosztować 60 zł. Z kolei, dokonanie wpisu to wydatek rzędu 200 zł.
  9. Prowizja przy wcześniejszej spłacie kredytu – jeżeli uda nam się spłacić część kredytu znacznie szybciej niż przewiduje to harmonogram to bank może naliczyć nam dodatkowe koszty. Dzieje się tak zwykle gdy kredyt spłacimy w ciągu pierwszych 3-5 lat. Tak opłata stanowi zwykle wartość procentową kredytu. Z jej pomocą bank rekompensuje sobie utracony zysk z marży.

Przeczytaj również:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!