Co to jest dom narodzin oraz czym się różni od szpitala?
Co to jest dom narodzin oraz czym się różni od szpitala?
Są to mole oddziały opieki matczynej, w których pracują, a często też i prowadzą je, głównie położne. Dlatego nazywamy je również „oddziałami prowadzonymi przez położne", „centrami rodzenia", „domami lub szpitalami medycyny matczynej" lub „jednostkami ogólnej opieki zdrowotnej".

Domy narodzin są zwykle samodzielnymi placówkami, lecz wiele szpitali otwiera obecnie takie oddziały prowadzone przez położne obok klasycznych oddziałów opieki matczynej.

Ponieważ domy narodzin stanowią coś pośredniego pomiędzy domem a szpitalem, stwarzają przyjemne środowisko z minimum sprzętu medycznego, a poród traktuje się tam bardziej jak naturalny proces niż zabieg medyczny. Jednocześnie jednak są doskonale wyposażone oraz pracują w nich osoby o wysokich kwalifikacjach.

Oferuje się tam to, czego często brak szpitalom: miejsce pobytu dla rodziny, wanny porodowe, terapię uzupełniającą oraz sale porodowe wyposażone tylko w najważniejszy sprzęt medyczny. Wreszcie placówki te zapewniają bardziej osobisty kontakt rodzącej z osobą odbierającą poród.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!