Co to jest spam oraz czy spam jest zgodny z prawem? W słownictwie internautów spam oznacza wszelkie niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Irytują już choćby dlatego, że niemal każdego dnia zaśmiecają nasze skrzynki mailowe.

Co to jest spam?

  Spamy to wszystkie maile, w których ktoś (producent, usługodawca, pośrednik, sklep) namawia cię, choć go do tego nie upoważniłeś, do kupienia czegoś lub skorzystania z jakiejś superokazyjnej usługi. Tego typu wiadomość nie jest zindywidualizowana, czyli skierowana tylko do ciebie - identyczna może jednocześnie trafić do mnóstwa osób. Wiadomość jest spamem, jeżeli:

•    Treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy.

•    Odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody na jej otrzymanie.

•    Przesłana informacja pozwala przypuszczać, że nadawca dzięki jej rozsyłaniu odniesie znaczne korzyści, niewspółmierne do korzyści odbiorcy.

Wraz z rozwojem Internetu rozwija się także spaming, przybierając rozmaite formy, zasadniczo jednak spamy można podzielić na dwie kategorie:

•    Unsolicited Commercial E-mail (UCE) - spam komercyjny. Obejmuje wysyłanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (lub na ich zlecenie) niezamawianych informacji handlowych w celu osiągnięcia określonych korzyści. 

• Unsolicited Bulk E-mail (UBE) - niechciane wiadomości pochodzące od podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są to m.in. różnego rodzaju łańcuszki szczęścia, spam polityczny itp.

Spam jest niezgodny z prawem!

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera zalążek regulacji dotyczącej spamu komercyjnego (UCE). Zgodnie z jej art. 10 przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zakazane. Ustawa zabrania wyłącznie spamu w formie niezamówionej informacji handlowej (informacji przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług czy wizerunku przedsiębiorcy). Krótko mówiąc, zakaz nie dotyczy sytuacji, kiedy spamy przesyłają w mailach osoby fizyczne w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nie działalnością zarobkową lub wykonywanym zawodem.

Twoja Ocena