Co trzeba zrobić wychodząc ze szpitala? Jakie trzeba dopełnić formalności wychodząc ze szpitala?
Co trzeba zrobić wychodząc ze szpitala? Jakie trzeba dopełnić formalności wychodząc ze szpitala?
O co dopytać lekarza i co sprawdzić w wydanej dokumentacji, niezależnie od przyczyny hospitalizacji? Choć zwykle marzy nam się jak najszybszy powrót do domu ze szpitala, lepiej dwa razy się upewnić w każdej kwestii, niż później dzwonić na oddział z pytaniami.

Karta informacyjna  - co musi zawierać?

• Karta informacyjna leczenia szpitalnego musi być przygotowana w dniu wypisu. Zawiera: dane nasze i placówki, rozpoznanie, epikryzę (zwięzły opis stanu zdrowia pacjenta w momencie przyjęcia na oddział) oraz cel hospitalizacji i szczegółowy opis diagnostyki i zastosowanego leczenia w trakcie pobytu w szpitalu.

• Zalecenia lekarskie, czyli wskazania do okresowych badań i zalecone leki wraz z dawkowaniem. Na tej podstawie i lekarz poz może wstawiać niezbędne skierowania i przepisywać refundowane leki.

• Kontrola - informacja, kiedy należy stawić się na wizytę kontrolną w przyszpitalnej poradni. Jeśli lekarz nie wyznaczył jej terminu, upewnij się, że nie jest to konieczne.

Czy są wyniki?

• informacje o przebytych badaniach wraz z wynikami muszą znaleźć się w twoim wypisie.

Czy szpital ma obowiązek wydać płytę z zapisem rezonansu czy zdjęcia rtc? Wg przepisów są własnością szpitala (dokumentacja medyczna), ale pacjent ma prawo dostać ich kopię. Pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie, kolejne wg cennika placówki

• Gdy czegoś brak (np. na ’ opis badania trzeba poczekać), lekarz uzgadnia to z pacjentem i zaznacza w karcie, jak braki zostaną dostarczone pacjentowi

 Czy mamy recepty skierowania...?

Jeśli lekarz zaordynował nowe leki, powinien wydać recepty (kody). Upomnij się o recepty na pozostałe leki, które są w zaleceniach oraz o potrzebne skierowania.

• Zwolnienie lekarskie i inne zaświadczenia też powinny zostać odnotowane w karcie wypisowej i wydane pacjentowi.

WAŻNE! JEŚLI MASZ UWAGI DOTYCZĄCE POBYTU Poinformuj o tym ordynatora oddziału lub dyrektora szpitala w formie pisemnej skargi zawierającej twoje dane i opis nieprawidłowości. Robimy to za pośrednictwem pełnomocnika do spraw praw pacjenta działającego na terenie danego szpitala (nie jest to przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, tylko pracownik szpitala).

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!