Nasze relacje z lokatorami zza ściany i z właścicielami sąsiednich działek reguluje prawo sąsiedzkie. Nie jest to jeden kodeks, ale zespól norm ujętych w różnych aktach prawnych (patrz dalej).

Za podstawę dobrosąsiedzkich stosunków należy uznać artykuł 144 Kodeksu cywilnego, który mówi: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Sformułowanie „ponad miarę" jest tutaj kluczowe.

UCIĄŻLIWY HAŁAS

Gdy mieszkamy blisko siebie, w bloku lub w domach jednorodzinnych, musimy tolerować odgłosy zwykłego życia naszych sąsiadów, takie jak tupanie, rozmowy, włączone radio czy telewizor, dźwięki pracujących urządzeń domowych. Gdy jednak sąsiad w sposób uciążliwy zakłóca spokój, szczególnie nocami, policja lub straż miejska mogą go ukarać mandatem, a w ostateczności sprawa może trafić do sądu.

KORZYSTANIE Z KLATKI SCHODOWEJ

Części wspólne budynku służą wszystkim mieszkańcom, trzeba jednak pamiętać, że nie są dodatkową powierzchnią mieszkań. Nie wolno więc na nich trzymać śmieci czekających na wyniesienie do kontenera, przechowywać starych mebli i innych rzeczy, tarasujących drogę ewakuacyjną. Rowery i wózki mogą stać tylko w miejscach, w których nie przeszkadzają współlokatorom. Na klatkach schodowych nie wolno też palić papierosów i pić alkoholu.

GRANICA DZIAŁKI

■    Mieszkańcy domków jednorodzinnych maję obowiązek wspólnie dbać o ogrodzenie rozgraniczające ich działki, w równym stopniu płacić za jego postawienie i naprawy. Dlatego sąsiad może współdecydować o tym, jaki rodzaj ogrodzenia należy postawić.

■    Sąsiad może zbierać owoce z drzewa rosnącego po naszej stronie płotu, jeśli gałęzie z owocami sięgają na jego działkę.

■    Sąsiad może wejść na naszą działkę, by naprawić swoją nieruchomość lub przyciąć drzewa rosnące na jego posesji. Jeśli jednak przy okazji coś zniszczy, musi zapłacić za naprawę lub rzecz odkupić.

Twoja Ocena