Choć prawo pozwala w niektórych sytuacjach odstąpić od umowy, są firmy, które próbują się od tego wykręcić.

Mamy prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu, przez telefon) w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Gdy podpiszemy umowę bo przedstawiciel firmy nas oszukał (np. podszył się pod osobę z firmy, z którą mamy umowę lub twierdził, że nasza firma zmieniła nazwę), wtedy na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej pod wpływem błędu mamy aż rok. Jednak nieuczciwi przedsiębiorcy często nie uznają odstąpienia, i mimo jego złożenia nadal wystawiają rachunki i domagają się ich zapłaty lub żądają wysokich kar umownych. Podpowiadamy. co można wtedy zrobić.

ZAŻĄDAJ ANULOWANIA OPŁATY LUB KARY

Jeśli przedsiębiorca nie uznał twojego odstąpienia od umowy i domaga się zapłaty kary .za zerwanie umowy przed terminem'. złóż u niego pismo z żądaniem anulowania tej kary. W piśmie wyjaśnij, że nie zerwałaś umowy, tylko odstąpiłaś od niej zgodnie z prawem. Gdy po odstąpieniu otrzymałaś pismo informujące że .nie uznano reklamacji” i nadal otrzymujesz faktury, złóż do firmy pismo z żądaniem anulowania faktur.  W piśmie wyjaśnij, że nie składałaś reklamacji, tylko skorzystałaś z przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy

• Do czasu gdy przedsiębiorca nie uzna odstąpienia (np. na piśmie) bezpieczniej opłacać rachunki. Inaczej firma może sprzedać dług, który, zanim dojdzie do wyjaśnienia sprawy, może bardzo wzrosnąć. Przed zapłatą złóż w firmie pismo z oświadczeniem: .Zapłata żądanych przez Państwa kwot nie stanowi uznania przeze mnie długu".

ZAWIADOM PROKURATURĘ

Do niedawna policja i prokuratura ignorowały osoby zgłaszające oszustwa ze strony przedsiębiorców. Obecnie w całej Polsce toczą się postępowania przeciwko firmom naciągającym klientów. Najlepiej złóż zawiadomienie na piśmie, tytułując je .Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa*, w piśmie opisz sytuację i załącz kserokopie posiadanych dokumentów.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY RZECZNIKA

Darmową pomoc w sporach z przedsiębiorcami świadczą Powiatowi Rzecznicy Konsumentów.

• Adres biura Rzecznika Konsumentów otrzymasz na infolinii Konsumenckiej pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Rzecznik może zwrócić się do przedsiębiorcy (firmy) z prośbą o wyjaśnienie powodów nie uznania twojego odstąpienia.

W biurze Rzecznika możesz otrzymać również pomoc w przygotowaniu pism do przedsiębiorcy (np. z żądaniem anulowania opłat), oraz pisma do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przed wizytą w biurze Rzecznika umów się telefonicznie i przygotuj komplet dokumentów dotyczących twojej sprawy.

Twoja Ocena