Wiele z nas ma dosyć odbierania telefonów od telemarketerów, sprzedawców i innych obcych osób. Jak sie przed nimi bronić?

Dla wielu z nas to prawdziwa plaga, bo telefony z ofertami .specjalnie dla nas’ odbieramy nawet kilka razy dziennie. Dzwonią różni ludzie: zapraszają na pokaz garnków, spotkanie z kardiologiem, „darmowe’ badania, czy wykład o „cudownym" leku.

CO ROBIĆ, GDY DZWONI TELEMARKETER

Nasz numer telefonu to ta sama kategoria danych osobowych, co imię i nazwisko, adres, PESEL. Na ich wykorzystanie potrzebna jest nasza zgoda. Nie ma więc istotnego znaczenia, jeżeli w słuchawce usłyszymy stwierdzenie .Pani' Pana numer został przypadkowo wylosowany'. Jeśli nawet jest to prawdą, to telemarketer powinien mieć naszą wyraźną zgodę, aby przez telefon przedstawić nam ofertę. Uwaga' Dopuszczalne jest wykonanie telefonu z ogólnym pytaniem, czy wyrażamy zgodę na przedstawienie oferty handlowej. Jeżeli oświadczymy. że nie, rozmowa powinna się zakończyć.

• Jeśli telemarketer nie przedstawił się i nie spytał nas o zgodę na przekazanie oferty, poprośmy go o podanie imienia I nazwiska, a także nazwy firmy, którą reprezentuje, spytajmy też skąd ma nasz numer I czy dysponuje naszą zgodą na tzw. marketing bezpośredni uwaga!

Dzwoniący musi nam udzielić takich informacji, dlatego pytajmy do skutku. Niektórzy słysząc pytania, od razu się rozłączają. Jeśli jednak udzielą nam informacji, zapiszmy je.

• W trakcie rozmowy musimy powiedzieć, że nie wyrażamy zgody na kontakty z nami w celach marketingowych i zażądać usunięcia informacji o nas z bazy danych. Uwaga! Takie żądanie dotyczy całej firmy, a nie tylko tej osoby, która do nas dzwoni.

Jeśli to nie pomoże, przy następnym telefonie zażądajmy kontaktu do Administratora Danych Osobowych lub osoby odpowiedzialnej za kontakty z klientami. Zgłośmy wówczas żądanie wykasowania wszystkich naszych danych. Jeśli tak się nie stanie i nadal będą dzwonić, zgłośmy sprawą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO UODO

•    By złożyć skargę do UODO. powinniśmy wskazać nazwę firmy, od której otrzymywaliśmy niechciane telefony (ale nie jest to absolutnie niezbędne).

✓    W piśmie podajemy swoje imię i nazwisko, adres oraz te dane firmy, które mamy (nazwę, nazwisko telemarketera lub lub - w ostateczności - tylko numer telefonu, bo po nim można ustalić, skąd do nas dzwoniono).

✓    W treści skargi piszemy kto, kiedy i w jakiej sprawie dzwonił oraz jak przebiegała rozmowa.

✓    W podsumowaniu piszemy czego konkretnie żądamy, np. usunięcia wszystkich naszych danych osobowych z bazy firmy.

✓    Pamiętajmy, że musimy się własnoręcznie podpisać.

Twoja Ocena