Nakaz z e-sądu dostają osoby, które nigdy nie byty w sądzie ani nie otrzymały pozwu. Niektórzy wyrzucają takie pismo, myśląc, że to jakieś oszustwo. Nie wolno tego robić!

Chociaż nakaz zapłaty z e-sądu wygada jak zwykły wydruk - nie ma na nim żadnych pieczęci ani podpisów - ma on taką samą moc prawną jak zwykły wyrok sądu. Podpowiadamy, jak się bronić, gdy to nam listonosz dostarczy taki dokument.

JAK DZIAŁA E-SĄD?

E-sąd. czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. rozpatruje sprawy o roszczenia pieniężne z terenu całej Polski, (np. o zapłatę rachunku lub mandatu za przejazd bez ważnego biletu, o spłatę pożyczki). Osoba wskazana jako dłużnik przez składającego pozew (zwykle przez firmę windykacyjną) nie jest zawiadamiana o postępowaniu. Składający pozew nie musi też przedstawiać sądowi żadnych dowodów, że dług istnieje. Taka procedura powoduje, że nakaz może zostać wydany, gdy dług jest przedawniony (l nie trzeba go płacić). a nawet gdy żadnego długu nie ma lub został już dawno spłacony. Jeśli nic nie zrobisz, komornik będzie mógł podjąć egzekucję kwoty podanej w nakazie.

JAK MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

Aby odwołać się od nakazu e-sądu. trzeba wnieść sprzeciw. Masz na to dwa tygodnie (liczy się je od chwili otrzymania nakazu e-sądu).

• Po wniesieniu przez ciebie sprzeciwu sprawa zostanie przekazana z e-sądu do sądu, w którego okręgu mieszkasz, i będzie rozpoznawana w zwykłym postępowaniu.

✓ Jeśli nakaz dotyczy prawdziwego i nie-przedawnionego długu (patrz mała ramka), lepiej dług zapłacić lub wystąpić o rozłożenie go na raty - unikniesz kosztów sądowych.

Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne, wystarczy zwykle pismo (patrz wzór poniżej). ✓ pismo nadaj poczta listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) osoby korzystające z internetu mogą złożyć sprzeciw przez stronę  e-sad.gov.pl

Twoja OcenaFacebook Conversations