Czy istnieje prawo Internetu?
Ujmując rzecz literalnie, odpowiedź na powyższe pytanie musi brzmieć: nie. Brakuje skodyfikowanego prawa Internetu, czyli ujętego w ramy jednolitego zbioru przepisów, np. ustawy albo kodeksu. W systemie polskiego prawodawstwa nie ma jednego aktu prawnego, zawierającego wszystkie przepisy regulujące tę ogromną sferę, przeciwnie - mamy do czynienia z mnogością ustaw.

Czy istnieje prawo Internetu?

 Szukamy informacji dotyczących np. e-zakupów czy aukcji internetowych, chcemy poznać swoje prawa przed opublikowaniem tekstu czy innego dzieła, czasem działalność zawodowa zmusza nas do posługiwania się podpisem elektronicznym. Bywa niestety i tak, że padamy ofiarą internetowej przestępczości i nie bardzo wiemy, jak się bronić przed nią.

A jednak na pytanie postawione w tytule nie możemy odpowiedzieć twierdząco. Kodeksu Internetu wprawdzie jeszcze nie opracowano, jednak w systemie polskiego prawodawstwa istnieją ustawy regulujące zagadnienia związane z Siecią, korzystaniem z niej i możliwościami, jakie stwarza. Są to w większości przepisy stanowiące implementację (wdrożenie) prawa wspólnotowego, w szczególności tzw. Dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.

Ze względu na łatwość dostępu do wszelkich danych, jaką zapewnia Internet, jednymi z ważniejszych problemów związanych z tą dziedziną wydają się ochrona prawa do prywatności oraz ochrona danych osobowych.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!