Dostałam nakaz zapłaty rachunku telefonicznego sprzed pięciu lat. List przyszedł z e-sądu w Lublinie. Nie mam dowodu wpłaty, ale jestem pewna, że go uregulowałam. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić?

Sąd elektroniczny w Lublinie zajmuje się odzyskiwaniem długów, które powstały na podstawie np. pisemnej umowy czy faktury. Sąd wydaje wyrok bez udziału zainteresowanego (czyli w tym przypadku Pani). W wystanym piśmie nakazuje, by osoba pozwana w ciągu dwóch tygodni uregulowała dług. Nakaz powinien także zawierać treść pozwu oraz listę dowodów.

 Do sądu elektronicznego trafiają również sprawy o długi, które się przedawniły. Przedawnienie oznacza, że dług nadal istnieje, jednak dłużnik może uchylić się od jego uregulowania. Warto pamiętać, że długi związane ze spłatą kredytu i pożyczek przedawniają się po trzech latach. Rachunki telekomunikacyjne: po dwóch, a opłaty za jazdę bez biletu po roku.

 Usługa telekomunikacyjna to świadczenie okresowe, więc Pani rachunek przedawnił się po upływie trzech lat. Musi jednak Pani w ciągu czternastu dni (liczonych od momentu, kiedy odebrała Pani pismo) wystać sprzeciw do sądu elektronicznego. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że sprawa jest przedawniona. Tylko w ten sposób można się uchronić przed koniecznością zapłaty. Sprzeciw można wystać listem poleconym lub wnieść drogą elektroniczną po utworzeniu konta na stronie sądu.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony lub żądana kwota spłacona, osoba lub instytucja, która złożyła wniosek do e-sądu, ma prawo do egzekucji długu. To naraża pozwanego na zapłatę zasądzonej kwoty, kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Twoja OcenaFacebook Conversations