Czym jest spread i jak bank na nim zarabia?
Spread, czyli różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty obcej, jest czynnikiem wpływającym na koszty kredytu, pozwalającym bankom na osiąganie dodatkowego zysku. Do niedawna kredyt w zagranicznej walucie był atrakcyjną alternatywą dla typowego zadłużenia - złoty umacniał swoją pozycję a oprocentowanie kredytu było niższe.

W czasie gwałtownie zmieniających się kursów walut koszty takiego kredytu gwałtownie rosną. Przyczynia się do tego między innymi wysoki spread między ceną kupna i sprzedaży.

  • Czym jest spread?

Spread, nazywany przez finansistów "widełkami" jest różnicą między ceną kupna i sprzedaży walut obcych. Ma on poważny wpływ na koszty kredytu walutowego z dwóch powodów. Po pierwsze, chociaż dług zaciągany i wyrażany jest w walucie obcej, pożyczone pieniądze otrzymywane są w polskich złotych. W momencie ich otrzymania kredytobiorca "sprzedaje" bankowi zagraniczną walutę kredytu i otrzymuje złote - nazywa się to denominacją kredytu. Kurs wymiany różni się od giełdowego na niekorzyść klienta - spread powoduje, że za jednostkę waluty obcej otrzyma on mniejszą ilość polskich złotych. Drugim powodem, dla którego wysoki spread podnosi koszty kredytu jest fakt, że do niedawna spłacanie kredytu w siedzibie banku mogło być wykonywane jedynie w krajowej walucie, zamienianej na walutę kredytu po kursie narzuconym przez bank. Kurs ten, ze względu na spread, był nieco wyższy od rynkowego, co narażało klienta na dodatkowe koszty. Wysokość spread'u wynosi w zależności od banku, od kilku do kilkunastu procent a ze względu na coraz większą niepewność na rynkach finansowych w ciągu najbliższych lat może się zwiększać.

 

  • Jak zminimalizować koszty kredytu

Spread, który dla kredytobiorcy jest dodatkowym kosztem, dla banku oznacza dochód z operacji kredytowej. Bank, mając dostęp do zagranicznych walut w cenach rynkowych, sprzedają je klientom po zawyżonym kursie, osiągając zysk z ich różnicy. Zatwierdzona w tym roku ustawa antyspreadowa pozwala ograniczyć koszty kredytu, ponieważ umożliwia kredytobiorcy spłatę kredytu walutą, w jakiej został zaciągnięty, bez potrzeby dokonywania wymiany w siedzibie banku. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorcy unikną spreadu - różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży jest zauważalna także w kantorach, jednak jest ona dużo niższa niż w bankach. Aby zacząć spłacać kredyt w zagranicznej walucie, należy dopełnić wymaganych przez regulamin bankowy formalności, na przykład podpisać aneks do umowy lub założyć konto walutowe.

Czytaj także:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt na mieszkanie?

Jak banki naliczają raty kredytowe

Czy warto teraz przejść na stałe oprocentowanie?

Jak wydłużyć okres spłaty kredytu? Konsekwencje wydłużenia okresu spłat

Jak dostać kredyt bez zdolności kredytowej?

Jak bank oblicza zdolność kredytową?

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!