VIN (Vehicle Identification Number) to „kod DNA" samochodu. Za pomocą 17 cyfr i liter zapisano w nim informację o danym egzemplarzu pojazdu, jego dacie produkcji, kraju pochodzenia oraz wersji i wyposażeniu. VIN wprowadzono po raz pierwszy w 1954 r. w USA. W latach 70. upowszechnił się głównie na rynku amerykańskim, od 1981 r. funkcjonuje w obecnej formie i nadaje się go każdemu nowemu samochodowi osobowemu.

VIN jest widoczny na tabliczce znamionowej, którą umieszcza się zwykle w komorze silnika, oraz na widocznym od zewnątrz polu przy przedniej szybie z lewej strony pojazdu. Niektórzy producenci umieszczają VIN na progu (Ford, Jeep), w bagażniku (modele Peugeota z lat 90.), na podłodze (samochody terenowe) lub na kielichu przedniego zawieszenia (Renault Megane).

VIN składa się z kilku elementów:

VDS (Vehicle Descriptor Section) to znaki na pozycjach od 4 do 9. Określają one typ pojazdu. Są używane do identyfikacji typu pojazdu i mogą zawierać informacje o konstrukcji i typie nadwozia. Każdy producent ma własny system wykorzystywania tego pola.

VIS (Vehicle Identifier Section) to znaki na pozycjach od 10 do 17, które informują o numerze konkretnego egzemplarza pojazdu. VIS zawiera dane na temat zainstalowanych opcji wyposażenia, silnika, rodzaju napędu. Często jest także numerem porządkowym nadawanym kolejnym pojazdom. Ostatnie cztery pozycje zawsze zajmują cyfry.

WMI (World Manufacturer Identifier) to indywidualny kod każdego producenta. WMI tworzą 3 początkowe cyfry lub (i) litery VIN, które oznaczają kraj produkcji (nie sprzedaży).

Pozycja 10 w kodzie VIN oznacza rok produkcji. W latach 1980-1999 oznaczano go literami od A do X (A = 1980, B =1981... X = 1999). W 2000 r. datę produkcji oznaczono literą Y. Od 2001 do 2009 r. datę produkcji pojazdu oznaczano cyframi (1 = 2001,2 = 2002... 9 = 2009). W 2010 r. ponownie wprowadzono literowe oznaczenie daty produkcji (A = 2010... F = 2015).

VIN należy porównać z numerem nadwozia zapisanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Numer nadwozia powinien się zgadzać z numerem w dokumentach pojazdu. Wszelkie ślady spawania lub przeróbek wokół tabliczki z numerem VIN powinny być dla nas sygnałem, że pojazd może pochodzić z kradzieży. W takim przypadku zaniechajmy transakcji, ponieważ kupno pojazdu kradzionego jest traktowane jak paserstwo. Dysponując numerem VIN, można przed zakupem zweryfikować przeszłość pojazdu u autoryzowanego dealera lub sprawdzić na stronie https://historiapojazdu.gov.pl, choć nie wszyscy producenci udostępniają dane pojazdu.

Twoja Ocena