Strategiczne tuszowanie może występować w dwóch postaciach. Przywódcy mogą kłamać na temat polityki, która przyjęła fatalny obrót. Motywem fałszerstwa jest ochrona interesów kraju, nie zaś osłanianie osób odpowiedzialnych za niepowodzenie polityki - choć jest ono zwykle jego niezamierzoną konsekwencją.

Politycy mogą również kłamać, by ukryć kontrowersyjną, lecz mądrą strategię, ponieważ obawiają się, że napotka ona poważny społeczny opór i nie zostanie zastosowana. Celem w tym przypadku nie jest zatajanie przed społeczeństwem jakiejś spartaczonej polityki, lecz wdrożenie określonej polityki bez rozbudzania silnej opozycji. W obu jednak przypadkach przywódcy są przekonani, że tuszowanie jest uzasadnione poważnymi powodami strategicznymi. Kłamią dla - jak to oceniają - dobra swojego kraju.

Kłamstwo międzypaństwowe jest adresowane do innych państw, podczas gdy rozbudzanie obaw stosuje się na froncie wewnętrznym. Strategiczne tuszowanie natomiast ma zazwyczaj zwieść odbiorców obu rodzajów. Mówiąc dokładniej, przywódca zdecydowany zatuszować jakąś kontrowersyjną czy nieudaną politykę zawsze stara się oszukać swoje społeczeństwo, ale często próbuje zarazem wprowadzić w błąd inne państwo. Innymi słowy, docelowymi adresatami strategicznego tuszowania mogą być albo sami obywatele danego kraju, albo też obywatele wraz z jakimiś odbiorcami zagranicznymi. Nie może jednak chodzić wyłącznie o inny kraj, ponieważ mielibyśmy wtedy do czynienia z kłamstwem międzypaństwowym.

Należy podkreślić, że strategiczne tuszowanie nie jest formą zatajania, które polega na tym, że przywódcy zwodzą docelowe kręgi, nie mówiąc właściwie nic o jakimś ważnym problemie polityki międzynarodowej. W przypadku strategicznego tuszowania politycy mają do czynienia z takimi kwestiami stosunków międzynarodowych, które są już publicznie znane i z pewnością będą budziły trudne pytania wymagające od rządu odpowiedzi. Przywódcy decydują się wtedy na kłamstwo, ponieważ są przekonani, że w interesie narodowym leży oszukanie współobywateli, a często także innych państw.

Twoja Ocena