Gorączka jest to nieprawidłowe podwyższe­nie temperatury ciała, któremu niekiedy to­warzyszą dreszcze. W przebiegu grypy, ma­larii czy innych chorób gorączka może wy­stępować równocześnie lub naprzemiennie z poceniem się i dreszczami. Kontrolerem „termostatu organizmu” jest podwzgórze, część mózgu.

Prawidłowa temperatura orga­nizmu mierzona pod pachą wynosi 36,6°C, w jamie ustnej wynosi około 37°C, a w od­bytnicy 37,5°C. Temperatura ciała jest nie­znacznie niższa rano, tuż po przebudzeniu, i uważa się ją za podstawową.

Temperatura ciała wzrasta najczęściej z powodu inwazji drobnoustrojów choro­botwórczych, które pobudzają krążące we krwi krwinki białe do uwalniania piroge- nów (substancji gorączkotwórczych). Te substancje chemiczne wędrują z krwią do mózgu i pobudzają podwzgórze do przesta­wienia „termostatu organizmu” na wyższy poziom. Reakcja taka jest częścią walki organizmu z zarazkiem, który często nie jest w stanie prze­żyć, gdy temperatura chore­go jest tak wysoka.

Badania diagnostyczne Gorączka nie jest choro­bą, lecz objawem wielu różnych chorób, w związku z tym diagnozowanie powinno się skupić na znalezieniu przyczyny jej wy­stąpienia. W tym celu wykonuje się bada­nia diagnostyczne krwi, przeprowadza się różne hodowle, badania radiologiczne, a czasami biopsję.

Jak leczyć gorączkę

Zależy od wysokości gorączki. Wielu leka­rzy uważa, że jeżeli temperatura nie prze­kracza 39°C, nie należy podejmować żad­nego leczenia, chociaż przedłużająca się wysoka gorączka lub gorączka powyżej 39,5°C może doprowadzić do odwodnie­nia, bólów głowy, nudności i drgawek (szczególnie u małych dzieci). U ludzi w podeszłym wieku bardzo wysoka gorącz­ka może stanowić zagrożenie życia. Naj­skuteczniej obniżają gorączkę kwas acety­losalicylowy i paracetamol. Podając te leki w tabletkach małym dzieciom i osobom starszym należy je rozkruszać i miksować z bananami lub utartymi jabłkami. Podanie w trakcie trwania infekcji kwasu acetylosa­licylowego osobie poniżej 18. roku życia należy konsultować z lekarzem, gdyż lek ten może spowodować wystąpienie zespo­łu Reye’a, potencjalnie śmiertelnej choro­by

Inne metody leczenia

Gorączkę mogą zmniejszyć różne rodzaje terapii alternatywnej. Mogą one stanowić uzupełnienie leczenia konwencjonalnego. Aromataapia Uważa się, że gorączkę obni­żają olejki aromatyczne zawierające kamforę, eukaliptus, cytrynę czy hizop, które wmaso- wuje się w skórę lub dodaje do inhalacji. Ziołolecznictwo Najczęściej stosowane zio­ła to: kwiat bzu czarnego, kwiatostan lipy i owoc maliny. Skuteczne są złożone prepa­raty medycyny chińskiej (np. Xi Ling Jiedu Pian) i tybetańskiej (np. Norbu 7).

Samoleczenie

Aby uzupełnić płyny utracone z potem, na­leży dużo pić. Mogą to być soki owocowe, lemoniada, herbatki ziołowe i buliony. Nie należy pić alkoholu i płynów zawierających kofeinę. Powinno się dużo spać i pozostać w łóżku tak długo, jak jest to możliwe. Jeśli gorączce towarzyszą dreszcze, powinno się okryć chorego lekkim kocem do czasu, gdy narośnie gorączka i pojawią się poty.

Inne przyczyny występowania gorączki Niewysoka gorączka może być objawem gruźlicy oraz różnych rodzajów chorób no­wotworowych, szczególnie białaczki i ziar­nicy złośliwej. Gorączka jest również obja­wem mononukleozy, reumatoidalnego za­palenia stawów i tocznia. Nagle pojawiająca się wysoka gorączka może wskazywać na ostre zapalenie, np. zapalenie wyrostka ro­baczkowego. U kobiet wysoka gorączka występuje w przebiegu chorób zapalnych miednicy mniejszej i zatrucia ciążowego, a u dzieci jest częstym objawem zapalenia ucha środkowego.

Twoja OcenaFacebook Conversations