Elektrownie jądrowe: zagrożenie czy wybawienie?
Elektrownie jądrowe: zagrożenie czy wybawienie?
Energia jądrowa może nas zniszczyć albo ocalić. Zależy od sposobu wykorzystania. Od 1980 r. zużycie energii elektrycznej na świecie wzrosło prawie o 50%. Elektrownie jądrowe okazały się stabilnym i obiecującym źródłem energii.

Najwięcej reaktorów zbudowano w latach 70. i 80. XX w. Nowe reaktory są bardziej wydajne, ale ciągle udoskonala się również starsze modele. Dlatego produkcja energii jądrowej wciąż rośnie.

LICZBA REAKTORÓW ROŚNIE

Według aktualnych danych WNA (World Nuclear Association) obecnie na święcie wykorzystuje się 447 reaktorów jądrowych. Znajdują się w 30 krajach świata, a ich całkowita moc maksymalna wynosi 391 GW. W budowie znajduje się 59 nowych reaktorów. Ogólnie na świecie planuje się budowę kolejnych 345 reaktorów, które podwoiłyby dotychczasową moc elektrowni jądrowych. W Niemczech od katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima zachodzi przemiana energetyczna. Władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich elektrowni atomowych do 2022 r. i uzupełnieniu produkcji energii elektrycznością ze źródeł odnawialnych. Coś podobnego byłoby niemożliwe we Francji, gdzie 59 reaktorów jądrowych produkuje ponad 75% zużywanej energii. W Unii Europejskiej z elektrowni jądrowych pochodzi ok. 1/3 energii elektrycznej. Najwięcej reaktorów znajduje się w USA -obecnie 104. Produkują ok. 1/5 energii w Stanach Zjednoczonych. Największą zaletą energetyki jądrowej jest niemalże zerowa produkcja gazów cieplarnianych. Równocześnie pomaga zaspokajać rosnące zużycie elektryczności i zmniejszać emisję szkodliwych gazów. W samej Europie średni wzrost zużycia energii elektrycznej wynosi 1.8% rocznie. Kolejną zaletą elektrowni jądrowych jest bezpieczna i niezawodna eksploatacja. Oczywiście. przy odpowiednim ustawieniu parametrów. Koszty produkcji energii elektrycznej są niskie przede wszystkim dzięki dobrej cenie paliwa. W cenie zawarte są też koszty utylizacji odpadów, wyłączania urządzeń z użycia oraz likwidacji lub magazynowania zużytego paliwa. Głównym paliwem reaktorów jądrowych jest uran, zyskiwany z rudy uranu. Jak wszystkie surowce mineralne rudy uranu są nierównomiernie rozmieszczone na świecie. Największe znane złoża znajdują się w Australii. Kazachstanie, Kanadzie, Rosji i USA. Obecnie w związku ze wzrostem potrzeb wiele krajów inwestuje niemałe środki w badania geologiczne. Dzięki temu znaleziono wiele nowych złóż uranu.

CO ZE ZUŻYTYM PALIWEM?

Z powodu stosowania radioaktywnego paliwa jądrowego energia atomowa ma wielu przeciwników. Na całym świecie w elektrowniach jądrowych powstaje 12 tys. ton odpadów rocznie. Utylizacja odpadów podlega najściślejszym regulacjom. To. co wcześniej uważano za odpad, dzięki nowym technologiom można zaliczyć do kategorii cennych surowców, i. których pewnego dnia będzie możliwe zyskanie nowego paliwa. Istnieją trzy główne sposoby utylizacji odpadów jądrowych. Mogą być składowane w specjalnych składowiskach. Tam znajdują się dopóty, dopóki radioaktywne substancje nie rozpadną się na substancje stabilne. Obecnie jedyne składowisko tego typu w Polsce to Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, przeznaczone do odpadów o niskiej aktywności. Kolejna możliwość to przetworzenie odpadów w nowe paliwo. Ostatni sposób czeka na nadejście nowych technologii, które pozwolą na ponowne użycie zużytego paliwa.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!