Grypa - przyczyny, objawy i leczenie
Chorobę tę wywołuje wirus grypy. Wystę­puje ona bardzo często i jest bardzo zakaź­na. Wiele osób myli grypę z przeziębie­niem lub inną infekcją górnych dróg odde­chowych. W rzeczywistości grypa jest znacznie cięższą chorobą niż przeziębienie. Nie tylko może dać powikła­nia w postaci zapalenia płuc, ale może na­wet zakończyć się śmiercią. Na przykład w 1917 r. wielka epidemia grypy „hisz­panki” spowodowała na całym świecie śmierć milionów ludzi.

Atak grypy uruchamia odpowiedź im­munologiczną organizmu na atakujący szczep wirusa, ale ponieważ wirus grypy często się zmienia (podlega mutacji) co kil­ka lat pojawiają się nowe jego szczepy. Zwykle wirus grypy należy do jednego z trzech typów: typ A - najczęstszy, odpo­wiedzialny za ciężkie i rozprzestrzenione na znacznym obszarze epidemie; typ B - tak­że wywołuje epidemie, ale choruje mniej osób; typ C - najrzadszy, który czasem jest przyczyną łagodnej grypy.

Badania diagnostyczne

Zwykle do rozpoznania grypy wystarczają własne obserwacje objawów, szczególnie podczas epidemii grypy. Objawy grypy po­dobne są do objawów ciężkiego przeziębie­nia - gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe,katar, kaszel, ból głowy - ale pojawiają się gwałtowniej, są cięższe i trwają dłużej. W uzasadnionych wypadkach lekarz może zlecić choremu badanie krwi i posiew plwociny. Gdy objawy wskazują na rozwi­nięcie się zapalenia płuc, konieczne zazwy­czaj bywa wykonanie badania radiologicz­nego klatki piersiowej.

Jak leczyć grypę ?

Zwykle chory nie musi pozostawać pod opieką lekarską, chyba że należy do grupy osób szczególnie narażonych na rozwinię­cie się poważnych powikłań pogrypowych (zob. ramka obok). Takim osobom, jeśli grypę wywołuje wirus typu A, lekarz może przepisać amantadynę, stosowany w cho­robie Parkinsona lek o działaniu antywiru­sowym. Może też przepisać antybiotyk, aby zapobiec wtórnemu rozwinięciu się zapalenia płuc, szczególnie wtedy, gdy pa­cjent choruje na astmę, rozedmę, przewle­kłe zapalenie oskrzeli lub inną przewlekłą chorobę płuc.

Inne metody leczenia

Stosowanie tych metod może skrócić czas trwania grypy i łagodzić jej przykre objawy.

Aromaterapia Terapeuci zalecają dodanie do łyżeczki wody 5 kropli olejku cynamo­nowego i wdychanie tego zapachowego roztworu trzy razy dziennie; doradzają także masaże lub kąpiele z zastosowaniem olej­ków: eukaliptusowego, rozmarynowego czy sosnowego.

Ziołolecznictwo W przypadku grypy ziela­rze stosują wiele ziół zestawianych często w mieszanki. W skład naparów wchodzą m.in.: kwiatostan lipy, kwiat bzu czarnego, owoc maliny, ziele tymianku, korzeń lukre­cji. Wiele gotowych preparatów proponuje również medycyna chińska, np. Niuhuang Hiedu, Chuan Ke Ling, Biyan Pian.

Homeopatia Stosuje się wiele preparatów, np. Aconitum D6, Eupatorium cpl, Echina- cea cpl. W aptekach są też dostępne goto­we preparaty wieloskładnikowe. Hydroterapia Gorące kąpiele w wannie al­bo gorący prysznic mogą odczuwalnie zmniejszyć dolegliwości bólowe. Należy spróbować także moczyć nogi w misce z gorącą wodą 2 razy dziennie po 20 min. Samoleczenie

Najlepszym lekarstwem na grypę jest leże­nie w łóżku i odpoczynek dopóty, dopóki organizm walczy z grypą.

Gdy chory ma gorączkę, powinien pić więcej płynów, takich jak: soki owocowe, herbata, bulion, aby zapobiec odwodnie­niu organizmu. Picie dużej ilości płynów powoduje także rozrzedzenie wydzieliny z oskrzeli. Należy płukać gardło wodą z so­lą lub mocną herbatą.

Samopoczucie mogą poprawić paracetamol, kwas acetylosalicylowy, aerozole do nosa i inne leki zmniejszające przekrwie­nie błony śluzowej. Osobom poniżej 18. roku życia mającym infekcję wirusową raczej nie należy podawać kwasu acetylos­alicylowego, ponieważ zwiększa on ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a

Lekarza należy wezwać do gorączkującej chorej w ciąży lub gdy gorączka wzrasta do 39,5°C u każdego chorego poniżej 60. ro­ku życia; do 39°C u osób powyżej 60. ro­ku życia, a u dzieci do 38,5°C i trwa dłużej niż trzy dni.

Inne choroby, w których występują objawy grypy

Podobne objawy mogą występować w prze­biegu ciężkiego przeziębienia, anginy pa­ciorkowcowej, szkarlatyny, łagodnego za­palenia opon mózgowych lub mózgu, za­palenia zatok.

Wysoka gorączka, której towarzyszy od­krztuszanie krwistej, brązowej lub zielonka­wej plwociny wskazuje na zapalenie oskrze­li lub zapalenie płuc.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!