Jak bezpiecznie przekazać mieszkanie w zamian za opiekę?
Jak bezpiecznie przekazać mieszkanie w zamian za opiekę?
Wiele osób w starszym wieku rozważa, jak zapewnić sobie opieke. Rozmawiamy o tym także z rodziną. Zanim podejmiemy decyzje, warto wiedzieć, jakie mamy możliwości prawne.

Często sadzimy, że najlepiej zapewnimy sobie opiekę umową dożywocia. To nieprawda. Sprawdź, jak jeszcze można przekazać mieszkanie za opiekę oraz na co zwrócić uwagę, by zabezpieczyć osobę wymagającą pomocy, np. na wypadek gdyby opiekun przestał się wywiązywać ze swoich obowiązków.

UMOWA DOŻYWOCIA

W umowie dożywocia (można ją zawrzeć tylko przed notariuszem) oddajemy swoje mieszkanie osobie, która w zamian zobowiązuje się zapewnić nam utrzymanie, dożywotnie korzystanie z oddanego mieszkania oraz opiekę.

Umowa jest korzystna przede wszystkim dla obdarowanego:

- Staje się właścicielem mieszkania już w dniu, w którym podpiszemy umowę u notariusza, s nie musi wypłacać zachowku dla spadkobierców.

- Obdarowany (nawet jeśli należy do rodziny) często musi zapłacić podatek - żeby to sprawdzić. trzeba skontaktować się z urzędem skarbowym.

- Gdyby obdarowany nie wywiązywał się z opieki lub popadł w konflikt z nami, nie odzyskamy już mieszkania dla siebie! Zwykle w takich sytuacjach sady zamieniają obowiązki opiekuńcze na obowiązek wypłaty renty, a tę nie zawsze udaje się ściągnąć.

- Obdarowany jest zobowiązany tylko do czynności i kosztów wymienionych w umowie.

Dlatego w umowie dożywocia trzeba dokładnie opisać zasady korzystania z mieszkania przez seniora i obowiązki opiekuna, np: pielęgnacji, transportu, zakupów, wspólnego spędzania świąt.koszty, jakie ma ponosić (np. żywności, odzieży, leków, leczenia).

UMOWA O OPIEKĘ

Ta umowa polega na zobowiązaniu się opiekuna do osobistej opieki nad seniorem, w zamian otrzymuje on mieszkanie w testamencie, po śmierci podopiecznego.

- Umowę należy zawrzeć u notariusza. opisując w niej zasady opieki.

- Notarialna umowa o opiekę jest korzystna dla osoby, która zapisuje swoje mieszkanie, ponieważ: wciąż pozostaje właścicielem swojego mieszkania.

- W razie zaprzestania opieki, właściciel mieszkania może odstąpić od umowy i np. zawrzeć umowę o opiekę z inną osobą.

- Opiekun po śmierci właściciela mieszkania jest zobowiązany wypłacić zachowek spadkobiercom.

- Dla wielu seniorów, którzy chcą. by ich spadkobiercy również coś po nich otrzymali, to korzystniejsze rozwiązanie niż umowa dożywocia.

Na takiej umowie mogą zyskać także opiekunowie nienależący do najbliższej rodziny właściciela mieszkania. Jeśli podpiszą umowę u notariusza i będą sprawować opiekę przez co najmniej dwa lata, mogą zostać zwolnieni z zapłaty podatku spadkowego. W innym przypadku musieli-by go zapłacić.

ZAPIS WINDYKACYJNY

Swoje mieszkanie można przekazać także testamentem w tzw. zapisie windykacyjnym. Nie można jednak w treści zapisu zawrzeć żadnego warunku, np. że spadkobierca otrzyma mieszkanie za to, że będzie opiekował się seniorem (tj. spadkodawcę). Można jednak umówić się ustnie z osobę, które chcemy wskazać w zapisie windykacyjnym, że będzie takę opiekę sprawować. Gdy przekażemy mieszkanie w ten sposób, pozostaniemy jego właścicielem. Możemy też odwołać zapis w każdej chwili, np. gdyby przyszły spadkobierca nie wywiązywał się z umowy ustnej.  Zapis windykacyjny także należy sporządzić u notariusza. Nie zwalnia on spadkobiercy z obowiązku wypłaty zachowku.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!