Gdy nie masz renty ani emerytury lub pracujesz bez umowy lub na umowę o dzieło, i tak możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Sprawdź, jak to zrobić.

W zeszłym roku zapewniano, że z początkiem 2018 r. każdy z nas uzyska dostęp do bezpłatnego leczenia - także osoby nieubezpieczone. Jednak nic się nie zmieniło. Aby skorzystać z pomocy medycznej w ramach NFZ, mu-simy potwierdzić prawo do świadczeń, inaczej spotkamy się z odmową przyjęcia. Podpowiadamy. jak uzyskać dostęp do Świadczeń zdrowotnych z NFZ, gdy nie mamy ubezpieczenia.

DOSTĘP DO LEKARZA POZ

• w poradni POZ. podczas zapisu lub rejestracji na wizytę u lekarza internisty lub rodzinnego. każdy pacjent jest sprawdzany w tzw. elektronicznym systemie ewu$.

•    Jeśli system nie potwierdzi twojego prawa do Świadczeń zdrowotnych, zostaniesz poproszona o podpisanie oświadczenia, że je posiadasz.

•    Nie musisz rezygnować z wizyty ani obawiać się podpisania oświadczenia, nawet Jeśli nie Jesteś pewna, czy masz prawo do świadczeń.

•    Zgodnie z prawem NFZ nie może dochodzić od pacjentów kosztów udzielonych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

✓ Jest tak nawet w przypadku osób, co do których prawo do świadczeń nie zostanie potwierdzone. Nawet jeśli celowo złożyły nieprawdziwe oświadczenie, nie zapłacą za wizytę.

UWAGA! NFZ nie dochodzi od osób nieubezpieczonych nie tylko kosztów wizyty, ale także wykonanych badań zleconych przez lekarza POZ.

ZAKUP REFUNDOWANYCH LEKÓW

•    Osoba, która złożyła oświadczenie, że posiada prawo do Świadczeń zdrowotnych, ma również prawo do recepty na leki refundowane.

•    Jednak jeśli NFZ nie potwierdzi twojego prawa do świadczeń, może wtedy dochodzić od ciebie zwrotu refundacji za leki.

• Jeśli jednak zostaniesz wstecznie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego nie będziesz musiała zwracać również kosztów refundacji za leki.

✓ Tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać w ciągu 30 dni po terminie wizyty u lekarza.

✓ Może to zrobić ubezpieczony małżonek lub mieszkające wspólnie z tobą ubezpieczone dziecko lub wnuk. Jest to całkowicie bezpłatne i nie wymaga od nich odprowadzania dodatkowych składek.

• informacje, jak zgłosić członka rodziny, uzyskasz w ZUS pod numerem 22 560 16 00.

ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

•    Wizyty u specjalistów, zabiegi i badania specjalistyczne oraz pobyty w szpitalu są bezpłatne tylko dla osób z prawem do świadczeń.

•    Do ubezpieczenia może cię zgłosić członek rodziny (zasady jak przy ubezpieczeniu wstecznym).  Osoby o niskich dochodach (a których bliscy nie mogą zgłosić) mogą uzyskać decyzją uprawniającą do bezpłatnych świadczeń NFZ (informacja, jak to zrobić, w ramce poniżej).

•    Mężczyźni poniżej 65. roku życia i kobiety poniżej 60. roku życia mogą nabyć prawo do świadczeń, rejestrując się w urzędzie pracy.

•    Gdy osiągnęłaś już wiek emerytalny i przepracowałaś chociaż krótki okres, za który odprowadzono składki (nawet tylko kilka dni), możesz ubiegać się o emeryturą. Wprawdzie samo świadczenie może wynieść wtedy kilka groszy, jednak dzięki niemu uzyskasz prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Twoja Ocena