Jak obliczyć odsetki od kredytu?
Jak obliczyć odsetki od kredytu?
Kiedy zaciągasz pożyczkę, pożyczkodawcy zarabiają pieniądze, naliczając odsetki. Innymi słowy, odsetki to cena, jaką płacisz za pożyczenie pieniędzy od pożyczkodawcy. Oznacza to, że spłacając pożyczkę, zapłacisz pożyczoną kwotę plus dodatkową kwotę, czyli odsetki.

Pożyczkodawcy stosują różne podejścia do naliczania odsetek. Niektórzy stosują tak zwaną prostą metodę odsetek, podczas gdy inni mogą naliczać odsetki w oparciu o harmonogram amortyzacji, który stosuje większe odsetki na wczesnych etapach pożyczki. Dodatkowe czynniki wpływające na kwotę odsetek, które płacisz, obejmują historię kredytową, kwotę pożyczki i warunki pożyczki. Oto jak obliczyć odsetki od kredytu.

Prosta metoda naliczania odsetek

Jeśli pożyczkodawca stosuje prostą metodę odsetek, łatwo jest obliczyć odsetki od takiej pożyczki, jeśli masz dostępne odpowiednie informacje. Będziesz potrzebować kwoty głównej pożyczki, stopy procentowej i całkowitej liczby miesięcy lub lat, przez które spłacisz pożyczkę, aby obliczyć całkowite koszty odsetek.

Miesięczna płatność jest stała, ale odsetki, które będziesz płacić co miesiąc, są oparte na niespłaconym saldzie głównym. Tak więc, jeśli spłacisz pożyczkę wcześniej, możesz zaoszczędzić znaczną kwotę odsetek, zakładając, że pożyczkodawca nie pobiera kar za przedpłatę.

Jak obliczyć proste odsetki

Całkowite odsetki możesz obliczyć za pomocą następującego wzoru:

  • Główna kwota pożyczki x stopa procentowa x okres pożyczki = odsetki

Na przykład, jeśli zaciągniesz pięcioletnią pożyczkę na 20 000 USD, a oprocentowanie pożyczki wynosi 5 procent, prosta formuła odsetek wyniesie 20 000 USD x 0,05 x 5 = 5000 USD odsetek.


Rodzaje pożyczek, które wykorzystują proste oprocentowanie

Chociaż proste odsetki są mniej powszechne, możesz napotkać tę formę odsetek w przypadku pożyczek krótkoterminowych , a także niektórych pożyczek osobistych, a nawet kredytów samochodowych. Istnieją również kredyty hipoteczne, które naliczają proste odsetki. Osoby z kredytami studenckimi mogą również płacić proste odsetki. Na przykład wszystkie federalne pożyczki studenckie pobierają proste odsetki. 

Jednak sposób, w jaki większość banków i pożyczkodawców nalicza odsetki, jest bardziej skomplikowany.

Odsetki amortyzacyjne

Jak obliczyć zamortyzowane odsetki

Oto jak obliczyć odsetki od zamortyzowanej pożyczki:

  1. Podziel swoją stopę procentową przez liczbę płatności, które dokonasz w tym roku. Jeśli masz 6-procentową stopę procentową i dokonujesz miesięcznych płatności, podzieliłbyś 0,06 przez 12, aby uzyskać 0,005.
  2. Pomnóż tę liczbę przez pozostałe saldo pożyczki, aby dowiedzieć się, ile zapłacisz odsetek w tym miesiącu. Jeśli masz saldo pożyczki w wysokości 5000 USD, Twój pierwszy miesiąc odsetek wyniesie 25 USD.
  3. Odejmij te odsetki od stałej miesięcznej płatności, aby zobaczyć, ile kapitału zapłacisz w pierwszym miesiącu. Jeśli twój pożyczkodawca powiedział ci, że twoja stała miesięczna płatność wynosi 430,33 $, zapłacisz 405,33 $ na rzecz zleceniodawcy za pierwszy miesiąc. Kwota ta zostanie odjęta od zaległego salda.
  4. Powtórz ten proces z nowym pozostałym saldem pożyczki na następny miesiąc i kontynuuj powtarzanie dla każdego kolejnego miesiąca.

Wielu kredytodawców nalicza odsetki na podstawie harmonogramu amortyzacji. Obejmuje to kredyty hipoteczne i niektóre kredyty samochodowe . Miesięczna rata tego rodzaju pożyczek jest również stała — pożyczka jest spłacana w czasie w równych ratach. Jednak sposób, w jaki pożyczkodawca nalicza odsetki, zmienia się w czasie.

W przypadku pożyczek amortyzowanych, początkowe płatności są na ogół obciążone odsetkami, co oznacza, że ​​mniej pieniędzy, które płacisz co miesiąc, idzie na główną kwotę pożyczki .

Jednak w miarę upływu czasu i zbliżania się do daty spłaty pożyczki, tabela się odwraca. Pod koniec pożyczki pożyczkodawca stosuje większość miesięcznych płatności do salda głównego, a mniej na opłaty odsetkowe.


Rodzaje pożyczek wykorzystujących zamortyzowane oprocentowanie

Wiele rodzajów pożyczek ratalnych korzysta z odsetek zamortyzowanych, w tym kredytów samochodowych, kredytów hipotecznych i pożyczek konsolidacyjnych. Możesz również napotkać zamortyzowane odsetki od pożyczek pod zastaw domu.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość odsetek, które płacisz

Wiele czynników może wpływać na wysokość odsetek płaconych za finansowanie. Oto kilka podstawowych zmiennych, które mogą mieć wpływ na to, ile zapłacisz przez cały okres kredytowania.

Kwota kredytu

Kwota pożyczki, którą pożyczasz (główna kwota pożyczki) ma duży wpływ na wysokość odsetek, które płacisz pożyczkodawcy. Im więcej pieniędzy pożyczysz, tym więcej zapłacisz odsetek, ponieważ oznacza to większe ryzyko dla pożyczkodawcy.

Jeśli pożyczysz 20 000 PLN w ciągu pięciu lat z 5-procentową stopą procentową, zapłacisz 2 645,48 PLN odsetek według zamortyzowanego harmonogramu. Jeśli zachowasz wszystkie inne czynniki pożyczki takie same (np. stopę, okres i typ oprocentowania), ale zwiększysz kwotę pożyczki do 30 000 PLN, odsetki, które płacisz przez pięć lat, wzrosną do 3 968,22 PLN.

Pamiętaj : nie pożyczaj więcej, niż potrzebujesz. Najpierw przeanalizuj liczby i określ dokładnie, ile pieniędzy potrzebujesz.

Oprocentowanie

Twoja stopa procentowa jest niezwykle ważna przy ustalaniu kosztów pożyczki. Niższa ocena kredytowa zazwyczaj oznacza, że ​​zapłacisz wyższą stopę procentową.

Opierając się na poprzednim przykładzie (20 000 PLN, okres pięcioletni, amortyzowane odsetki), porównajmy pożyczkę 5-procentową z pożyczką 7-procentową. W przypadku pożyczki 5-procentowej całkowity koszt odsetek wynosi 2645,48 PLN. Jeśli stopa procentowa wzrośnie do 7 procent, koszt odsetek wzrośnie do 3761,44 PLN.

Musisz także ustalić, czy twoja pożyczka ma stałą czy zmienną stopę procentową . Jeśli jest zmienna, koszty odsetek mogą się zmieniać w trakcie trwania pożyczki i wpływać na całkowity koszt finansowania.

Pamiętaj! : Poprawa zdolności kredytowej przed pożyczeniem pieniędzy może mieć sens , co może zwiększyć szanse na uzyskanie lepszej stopy procentowej i płacenie mniej za pożyczkę.

Termin spłaty pożyczki

Okres kredytowania to czas, w którym pożyczkodawca zgadza się rozciągnąć twoje płatności. Jeśli więc kwalifikujesz się do pięcioletniej pożyczki samochodowej, okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Z drugiej strony kredyty hipoteczne mają zwykle 15- lub 30-letni okres kredytowania.

Miesiące potrzebne do spłaty pożyczonych pieniędzy mogą znacząco wpłynąć na koszty odsetek.

Krótsze warunki pożyczki zazwyczaj wymagają wyższych miesięcznych płatności, ale będziesz ponosić mniejsze odsetki, ponieważ minimalizujesz czas spłaty. Dłuższe warunki pożyczki mogą zmniejszyć kwotę, którą musisz zapłacić każdego miesiąca, ale ponieważ rozciągasz spłatę, zapłacone odsetki będą z czasem większe.

Pamiętaj : aby przejrzeć liczby z wyprzedzeniem i dowiedzieć się, na jaką opłatę możesz sobie pozwolić każdego miesiąca. Znajdź termin pożyczki, który ma sens dla Twojego budżetu i ogólnego obciążenia długiem.

Harmonogram spłaty

Częstotliwość dokonywania płatności na rzecz pożyczkodawcy to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu odsetek od pożyczki. Większość pożyczek wymaga miesięcznych płatności (choć co tydzień lub co dwa tygodnie, zwłaszcza w przypadku pożyczek biznesowych). Jeśli zdecydujesz się dokonywać płatności częściej niż raz w miesiącu, istnieje szansa, że ​​możesz zaoszczędzić pieniądze.

Częstsze dokonywanie płatności może szybciej zmniejszyć kwotę główną należną od kwoty pożyczki . W wielu przypadkach, na przykład gdy pożyczkodawca pobiera odsetki składane , dokonanie dodatkowych płatności może dużo zaoszczędzić. Upewnij się jednak, że płatności idą na spłatę kwoty głównej.

Na wynos: nie zakładaj, że możesz dokonać tylko jednej miesięcznej spłaty pożyczki. Jeśli chcesz zmniejszyć ogólne odsetki, które płacisz za pożyczenie pieniędzy, dobrym pomysłem jest dokonywanie płatności częściej niż jest to wymagane.

Kwota spłaty

Kwota spłaty to kwota w dolarach, którą musisz zapłacić za pożyczkę każdego miesiąca.

W ten sam sposób, w jaki częstsze spłacanie kredytu może zaoszczędzić pieniądze na odsetkach, spłacanie więcej niż miesięczne minimum może również skutkować oszczędnościami.

Pamiętaj : Jeśli zastanawiasz się nad dodaniem pieniędzy do miesięcznej spłaty pożyczki, zapytaj pożyczkodawcę, czy dodatkowe środki będą wliczane do twojego zleceniodawcy. Jeśli tak, może to być świetna strategia zmniejszenia zadłużenia i obniżenia płaconych odsetek.

Jak uzyskać najlepsze oprocentowanie kredytu

Możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie najkorzystniejszego oprocentowania pożyczki na kilka sposobów:

  • Popraw swoją zdolność kredytową : Najbardziej konkurencyjne stopy procentowe są ogólnie dostępne dla osób o najwyższej punktacji kredytowej .
  • Zdecyduj się na krótszy termin spłaty : Najlepsze stopy procentowe będą zawsze towarzyszyć pożyczkom krótkoterminowym. Będziesz płacić mniej odsetek w czasie, jeśli możesz sobie pozwolić na płatności.
  • Zmniejsz swój stosunek zadłużenia do dochodu : Twój stosunek zadłużenia do dochodu (DTI) to dług, który spłacasz co miesiąc jako procent twojego miesięcznego dochodu brutto. Jest prawie tak samo znaczący, jak twoja ocena kredytowa, gdy kwalifikujesz się do konkurencyjnej pożyczki.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!