Jak podzielić spadek możliwie szybko i bezkonfliktowo? Sądownie czy notarialnie?
Jak podzielić spadek możliwie szybko i bezkonfliktowo? Sądownie czy notarialnie?
Dział spadku może zostać dokonany w drodze umowy między spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. Jeżeli do spadku należą nieruchomości, umowa o dział powinna zostać zawarta przed notariuszem. Należy przy tym pamiętać, że dział umowny wymaga zgody wszystkich spadkobierców, z kolei sądowe postępowanie działowe zostanie przeprowadzone nawet na żądanie jednego tylko spadkobiercy.

Umowny dział spadku może – według swobodnego uznania wszystkich spadkobierców – objąć cały spadek albo też dotyczyć jedynie jego części. Natomiast sądowy dział spadku, co do zasady, powinien obejmować całość majątku objętego wspólnością, jednak z ważnych powodów może zostać ograniczony tylko do jego części

Jeżeli między spadkobiercami istnieje porozumienie, co do sposobu działu spadku to niewątpliwie szybciej można będzie tego dokonać przed notariuszem. Dodatkowym plusem (oprócz szybkości) będzie tu na pewno większa swoboda w sposobie podziału tj. czy podział ma dotyczyć całości czy części spadku.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!