W bezmiarze kosmosu rozciąga się Galaktyka, widziana z Ziemi jako tzw. Droga Mleczna. Wewnątrz niej znajduje się U kład Słoneczny -zespól ciał niebieskich ze Słońcem oraz dziewięcioma krążącymi wokół niego planetami. Trzecia według oddalenia od Słońca planeta to Ziemia.

Ziemia powstała równocześnie ze Słońcem. Słońce powstało, gdy mgławica - ogromny obłok gazu i pyłu - skurczyła się pod wpływem siły grawitacyjnej. Gorące chmury pyłu i gazów zaczęty się kręcić wokół nowo powstałego Słońca.

Kiedy drobinki pyłu zderzały się ze sobą, dawały początek cząstkom, grawitacja zaś łączyła te cząstki, tworząc dużą, wirującą kulę ognia. Ciężkie pierwiastki, takie jak żelazo, wpadały do środka roztopionej kuli.

Lżejsze metale i skały wypiętrzyły się na powierzchni tej kuli tworząc po wystudzeniu stalą, twardą skorupę.

Gazy uchodziły z planety i uformowały atmosferę składającą się z chmur. Dzięki deszczom powstały oceany, zawierające tlen, co pozwoliło narodzić się roślinom.

Po dłuższym czasie planeta przekształciła się w Ziemię, na której dziś żyjemy. Jednak zmiany nadal na niej zachodzą.

Twoja Ocena