Gdy chcemy przekazać w spadku np. mieszkanie, samochód lub jakąś rzecz jednemu z dzieci, wnukowi lub osobie niespokrewnionej, musimy zrobić zapis windykacyjny u notariusza.

Sporządzając testament odręczny. wiele osób popełnia błąd, zapisując np. mieszkanie jednej z wnuczek, a działkę synowi. Takie zapisy są nieważne, wiec nasza wola nie będzie wypełniona. W takim testamencie możemy wskazać tylko to. kogo powołujemy do spadku i jaką cześć spadku odziedziczą poszczególne osoby. Aby przekazać konkretne rzeczy, trzeba sporządzić zapis windykacyjny u notariusza.

•    Zapis windykacyjny. w przeciwieństwie do zwykłego testamentu. pozwala precyzyjnie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci

To niejedyna korzyść: osoba, która otrzymuje rzecz w zapisie windykacyjnym. staje się jej prawowitym właścicielem z dniem otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). Nie trzeba przeprowadzać wtedy działu spadku.

•    Zapis windykacyjny daje pewność. że nasza wola zostanie zrealizowana i pozwala uniknąć spadkobiercom uciążliwych formalności. W polskim prawie jest dość nowy - obowiązuje od 2011 r.

JAK DOKONAĆ ZAPISU?

Aby sporządzić ważny zapis windykacyjny. trzeba zgłosić się do notariusza i poinformować go. co i komu chcemy przekazać w zapisie. uwaga Zapis windykacyjny nie może zostać dokonany w zwykłym testamencie napisanym w domu (nie będzie wtedy ważny) ani pod warunkiem (np. że spadkobierca otrzyma mieszkanie tylko, jeśli wystawi nagrobek spadkodawcy).

CO MOŻNA przekazać W TEN SPOSÓB?

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być:

- rzeczy należące do spadkodawcy (tj. osoby sporządzającej testament) konkretnie opisane, czyli np. samochód konkretnej marki o konkretnym numerze silnika, konkretny dom/mieszkanie.

- oznaczona działka, określona biżuteria, obraz, prawo majątkowe, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

- gospodarstwo rolne.

- użytkowanie, np. prawo dożywotniego zamieszkania przez dziadka czy ciocię w mieszkaniu, które przypadnie w spadku synowi.

- służebność, np. prawo przejazdu przez działkę przypadająca wnuczce przez osobę zamieszkująca nieruchomość sąsiednią.

uwaga Zapisem windykacyjnym nie można przekazać pieniędzy.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Notariusz za sporządzenie testamentu notarialnego z zapisem windykacyjnym pobiera opłatę maksymalnie 246 zl (z VAT).

Pobierana jest też dodatkowa oplata - do 7.38 zl (z VAT) za każdą stronę aktu (tzw. wypis), yasza rad Notariusz nie może pobrać wyższych kwot niż podane powyżej, ale może pobrać niższe. Zanim umówisz się w konkretnej kancelarii, zadzwoń do kilku różnych w twojej okolicy i zapytaj o ceny.

Podstawa prawna: Art. 98111) do 98116) Kodeksu cywilnego (TJ.: Dz.U. 2017. poz.459).

Twoja Ocena