Jak przeprowadzić ładowanie odsiarczające akumulatora? Jak zregenerować akumulator kwasowy?
Jak przeprowadzić ładowanie odsiarczające akumulatora? Jak zregenerować akumulator kwasowy?
Z zasiarczeniem akumulatora mamy do czynienia gdy w masach czynnych powstają złogi siarczanu ołowianego nie redukujące się podczas ładowania (wówczas znacznie spada pojemność, zmniejsza się gęstość elektrolitu). Mogą one powstać wskutek nadmiernego wyczerpania akumulatora (napięcie na zaciskach poniżej 1,75 V na ogniwo), użytkowania lub odstawienia na dłuższy okres akumulatora bez odpowiedniego poziomu elektrolitu, itp.

Skutki zasiarczenia można niwelować na kilka sposobów. Podam dwa najpopularniejsze:

1. Małe zasiarczenie:

Akumulator ładuje się prądem o wartości od 1/50 do 1/20 jego pojemności do oznak pełnego naładowania, jednak co 12 godzin należy robić przerwę 1 - 2 godzinną.

2. Duże zasiarczenie:

Usunąć elektrolit z akumulatora i napełnić go wodą destylowaną. Ładować prądem o wartości od 1/50 do 1/20 jego pojemności do momentu osiągnięcia przez elektrolit gęstości około 1,10 g/cm3. Następnie należy usunąć elektrolit i napełnić go wodą destylowaną. Ładować prądem o wartości od 1/50 do 1/20 jego pojemności do momentu ustabilizowania się napięcia na zaciskach. Usunąć elektrolit z akumulatora i napełnić go nowym o gęstości 1,28 g/cm3. Następnie ładuje się akumulator prądem o wartości 1/20 jego pojemności do oznak pełnego naładowania.

Niestety zdarza się, że ładowanie odsiarczające nie przynosi efektu, a akumulator trwale traci ponad połowę swojej pojemności i raczej nie nadaje sie do eksploatacji.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!