Jak się sprawdza zdolność kredytową? Kiedy ma się zdolność kredytową?
Jak się sprawdza zdolność kredytową? Kiedy ma się zdolność kredytową?
Bank sprawdzi podane przez nas informacje. Jeśli już podejmiemy decyzję, gdzie będziemy ubiegać się o kredyt i jaki kredyt chcielibyśmy uzyskać, czeka nas gromadzenie dokumentacji kredytowej. Wypełniamy wniosek kredytowy i składamy wymagane dokumenty (największa dokumentacja jest potrzebna przy kredycie na budowę domu).

Wypełniamy rozmaite formularze, na których podajemy podstawowe informacje (np. wielkość kredytów, które obecnie spłacamy i innych naszych zobowiązań). Dokumenty te powinny być wypełnione zgodnie z prawdą, bank będzie starał się wszystko sprawdzić. W odniesieniu do niektórych danych jest to proste, bank korzysta m.in. z bazy danych Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej4.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją powołaną w 1997 roku przez banki i Związek Banków Polskich. Gromadzi ono informacje przekazywane mu przez banki i dotyczące kredytów. Banki mogą te informacje kupować pojedynczo lub w pakietach. Przez pierwsze lata istnienia ilość informacji zgromadzonych przez BIK była stosunkowo niewielka i banki korzystały z nich w małym zakresie, ale w ciągu ostatnich lat zwiększyła się do kilkudziesięciu milionów; część banków sprawdza obecnie, jakie są obciążenia kredytowe klienta, czy regularnie spłaca kredyty w innych bankach etc.. Klient, który ma zaległości w spłacie kredytów (nawet drobnych), ma małe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Obok BIK w Polsce działają także dwa inne biura informacji kredytowej.

Zasady ustalania zdolności kredytowej. Informacje na temat naszych dochodów i wydatków będą służyć bankowi m.in. do obliczenia naszej zdolności kredytowej. Warto pamiętać, że w tym zakresie  nastąpiły duże zmiany. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła w 2007 roku tzw. Rekomendację S, zalecającą bankom daleko idącą ostrożność przy udzielaniu kredytów w walutach zagranicznych, w praktyce wielkość tych kredytów jest (przy takich samych dochodach kredytobiorcy) o kilkanaście procent niższa niż przy kredytach w złotych.  Komisja wprowadziła z kolei Rekomendację T, zakazującą udzielania zbyt wysokich kredytów także w złotych w stosunku do wielkości dochodu. Rekomendacje te teoretycznie normują sposób obliczania zdolności kredytowej klientów, w praktyce jednak obliczenia tej zdolności dokonywane przez poszczególne banki dają różne rezultaty.

Zdolnością kredytową nazywamy zdolność do spłacenia wszystkich rat kapitałowych i odsetkowych w każdym z przewidzianych terminów. Bank ustala harmonogram spłat kolejnych rat (przy kredytach hipotecznych zwykle płacimy je co miesiąc), wylicza ich wielkość i bada, czy będziemy w stanie spłacić je w podanych terminach. Z obliczenia wynika, czy będziemy w stanie spłacić kredyt w podanej wysokości, udzielony na wskazany okres. Badanie przez bank zdolności kredytowej jest obowiązkiem banku, wynikającym z zasad ostrożności, bank musi je wykonywać, bo nakazuje to prawo bankowe. Wyliczenie zdolności kredytowej jest oczywiście dokonywane w sposób uproszczony, przy czym zakłada się, że w przyszłości sytuacja klienta będzie taka sama co obecnie. Oczekiwać można, że zarobki kredytobiorcy wzrosną, ale równocześnie wzrosną także i jego potrzeby (np. zwiększy się liczba osób na utrzymaniu) i nieostrożne byłoby przyjęcie założenia, że klient będzie mógł poświęcić dużo większe sumy na spłatę kredytu.

Wyliczenie zdolności kredytowej pozwala na ustalenie wielkości kredytu, na jaki klient może liczyć. Bank nas zawiadamia, jakiego maksymalnie kredytu może nam udzielić w istniejących warunkach. Dzięki temu możemy (nieraz z przykrością) skoncentrować się na poszukiwaniu takiego mieszkania, na jakie nas będzie stać po otrzymaniu kredytu.

Ponieważ, jak wskazano, ocena naszej zdolności kredytowej przez różne banki będzie różna, jeśli chcemy otrzymać kredyt większy, niż jest nam skłonny udzielić wybrany bank, idziemy do innego banku - być może otrzymamy znacznie więcej. Należy jednak pamiętać, że banki, które bardziej liberalnie oceniają naszą zdolność kredytową, ponoszą większe ryzyko. Jest oczywiste, że większość z nich będzie chciała, żeby koszt tego ryzyka ponosili klienci - w związku z czym taki kredyt kosztuje drożej.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!