Zdarza się, że w wyroku np. dotyczącym spadku, emerytury, nieruchomości-jest błąd. Podpowiadamy, co wtedy zrobić.

Każdy błąd w wyroku sądu, nawet taki, który wydaje się nieważny (np. literówka w imieniu, nazwie miejscowości itp.) może uniemożliwić dochodzenie swoich praw. np. renty, zwrotu pieniędzy. Dlatego każdy błąd trzeba sprostować w sądzie.

CO ZROBIĆ, BY WYROK ZOSTAŁ SPROSTOWANY?

Wystarczy, że złożysz wniosek o sprostowanie wyroku (możesz napisać go sama, wzór poniżej).  Wniosek składamy do tego sądu, który wydał wyrok - nadając go pocztą lub osobiście. Nie musisz nic płacić - za taki wniosek nie jest pobierana oplata.

ILE MASZ CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU?

Masz prawo domagać się sprostowania każdego wyroku niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od jego wydania, oraz od tego, czy wyrok jest prawomocny, czy nie. Jednak jeśli wykryjesz omyłkę w wyroku, najlepiej złóż wniosek jak najszybciej - nie czekając, aż wyrok będzie ci potrzebny np. do załatwienia sprawy w urzędzie (np. skarbowym) lub w innym postępowaniu (np. o podział nieruchomości między spadkobierców).  Możesz wnosić o sprostowanie tego samego wyroku klika razy, jeśli sąd nie poprawi go skutecznie.

JAKIE BŁĘDY MOŻNA ZGŁOSIĆ SĄDOWI?

We wniosku można zgłosić każdy błąd popełniony przez sąd. np.:

✓    omyłki i literówki, np. zamiast imienia Maria - Marianna. Myszków zamiast Wyszków, pominięte wyrazy lub niepełne zdania.

✓    błędy rachunkowe.

✓    błędy w datach lub w numeracji. np. numerze działki, polisy.

Gdy sąd pomylił cię z inną osobą

Czasem to samo imię i nazwisko nosi kilka osób. Zdarza się wtedy, że sąd wydaje np. nakaz zapłaty wobec osoby, która nie ma żadnych długów, zamiast wobec prawdziwego dłużnika.

•    W takie) sytuacji nie można złożyć wniosku o sprostowanie wyroku. Decyzję sądu należy zaskarżyć (pisemnie), wskazując, że wyrok. postanowienie lub nakaz wydano wobec niewłaściwej osoby.

•    Jeśli wyrok jest już prawomocny, a my dopiero się o nim dowiedzieliśmy. należy złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu zaskarżenia, dołączając do niego pismo z apelacją.

Twoja Ocena