Czy można się jakoś uchronić przed nowym koronawirusem? Tak, można próbować uchronić się przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, wypełniając następujące zalecenia:

Mycie rąk

Często należy myć ręce wodę z mydłem, a szczególnie wtedy, kiedy ręce sę widocznie zabrudzone. Ewentualnie, jeśli jest to niedostępne, należy zastosować płyn lub żel na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego (o przynajmniej 60% stężeniu). Woda z mydłem czy alkohol skutecznie niszczę koronawirusy na rękach. Ręce należy myć poprawnie. Mycie rąk powinno trwać przynajmniej 30 sekund. Najpierw na mokre dłonie nakładamy mydło. Namydlamy środki i grzbiety obu dłoni. Zwracamy uwagę na rozprowadzenie mydła na kciukach, między palcami, na bocznych powierzchniach palców, w okolicach paznokci oraz na zewnętrznych krawędziach dłoni. Myjemy nadgarstki obu dłoni. Mydło starannie spłukujemy wodą, a ręce wycieramy. Jeśli myjemy ręce w toalecie publicznej z tradycyjnymi, obsługiwanymi ręką kranami, po umyciu rąk należy wodę zakręcać przez czysty ręcznik papierowy. In-fografiki obrazujące, jak należy myć oraz dezynfekować ręce, dostępne są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czyszczenie powierzchni i przedmiotów

Oprócz mycia rąk, należy także dbać o czystość przedmiotów i powierzchni, których dotykamy codziennie, i których mogły dotykać inne osoby -poręcze, klamki, uchwyty wózków czy koszyków sklepowych. Można je na przykład przetrzeć chusteczkę dezynfekcyjną (z przynajmniej 60% roztworem alkoholu).

Zakrywanie ust i nosa

Przy kichaniu czy kaszlu należy albo zakryć usta i nos chusteczkę jednorazową, albo też kichać czy kaszleć w zgięcie łokcia. Nie należy kichać lub kaszleć w ręce, gdyż wtedy wirusy znajdę się na dłoniach i będzie łatwo przenieść je na innych ludzi lub przedmioty. Jeżeli używamy chusteczek, po użyciu należy je natychmiast wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci, a ręce umyć.

Utrzymywanie dystansu

Należy zachować odległość przynajmniej 1-2 m od innych osób, szczególnie z objawami infekcji dróg oddechowych. Bliższy kontakt sprzyja zakażeniu drogę kropelkową.

W przypadku złego samopoczucia

W przypadku złego samopoczucia (gorączka, objawy grypopodobne) należy zostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami.

Usta, oczy i nos

Warto zwrócić uwagę, że często odruchowo dotykamy twarzy i w ten sposób przenosimy potencjalne czynniki zakaźne z otaczających powierzchni czy przedmiotów w okolice oczu, nosa czy ust. Trzeba się starać tego unikać oraz jak najczęściej myć ręce.

Wyjazdy i imprezy masowe

Zalecane jest unikanie masowych imprez, a także powstrzymanie się od wyjazdów do krajów dotkniętych epidemię CCMD-19.

Konsultacja lekarska

Jeśli ktoś niedawno podróżował do kraju, w którym panuje epidemia COVID-19, bądź też miał kontakt z kimś, kto z tego kraju wrócił, a jednocześnie obserwuje u siebie takie objawy, jak gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem, powinien zasięgnąć porady lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej rekomenduje w takiej sytuacji telefoniczne poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego albo oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Placówki te mają odpowiednie procedury dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażeń nowym koronawirusem.

Grypa sezonowa nadal jest groźna. Zaszczepmy się przeciw grypie! Nic lekceważmy grypy dlatego, że na horyzoncie pojawił się inny patogen. Jeśli nawet nic podróżowaliśmy, ale mamy wysoką gorączkę, bóle mięśni, kłopoty z oddychaniem i kaszel zgłośmy się do lekarza. Natomiast w przypadku lekkich objawów zakażenia dróg oddechowych pozostańmy w domu aż do powrotu do zdrowia.

Twoja Ocena