Jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizacje przedsiębiorstwa lub firmy?
Jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizacje przedsiębiorstwa lub firmy?
Jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizacje przedsiębiorstwa lub firmy? Ponieważ dla sfinansowania przedsięwzięcia przedsiębiorca będzie musiał skorzystać z kredytu, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do banku. Tam uzyska zarówno informację, w ramach jakiego programu (np. Innowacyjna Gospodarka) może składać wniosek o dofinansowanie, a także, po przygotowaniu wniosku, promesę kredytową.

 W wielu bankach przedsiębiorca może skorzystać z pomocy konsultanta funduszy europejskich, pomijając - przynajmniej na pierwszym etapie -skorzystanie z usługi firmy doradczej. Konsultant wskaże możliwości finansowania z funduszu w ramach konkretnego programu, dokona wstępnej oceny ryzyka kredytowego, a nawet pomoże w opracowaniu struktury finansowej przedsięwzięcia - tzw. montażu finansowego.

Następnie trzeba przygotować dokumentację, do czego niezbędna będzie pomoc instytucji doradczej. Bank może jednak w uzyskaniu tej usługi pośredniczyć. Przedsiębiorca (sam lub korzystając z usług instytucji doradczej) przygotowuje i składa w banku wniosek kredytowy, wymaganą dokumentację i załączniki w celu uzyskania promesy kredytowej dla planowanej inwestycji.

Potem bank dokonuje oceny ryzyka kredytowego i udziela promesy kredytowej. Mając taką promesę przedsiębiorca przygotowuje dokumentację i przygotowuje wniosek o pomoc finansową do instytucji właściwej dla danego działania programu operacyjnego. By uczynić to, skutecznie korzysta z pomocy firmy doradczej.

Instytucja wdrażająca ocenia wniosek oraz załączniki pod względem merytorycznym oraz formalnym. Jeśli wszystko jest w porządku, instytucja podpisuje z przedsiębiorcą umowę o przyznanie dotacji w ramach danego programu operacyjnego. Przedsiębiorca otrzymaną umowę dotacji oraz umowę cesji wierzytelności z dotacji przedkłada bankowi. Bank dokonuje formalnej oceny przedłożonej dokumentacji pod względem zgodności z zapisami w promesie kredytowej. Bank i przedsiębiorca podpisują umowę kredytową i bank uruchamia kredyt.

Potem przedsiębiorca realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramem oraz zakresem prac. Po zakończeniu inwestycji (lub zrealizowaniu określonego jej etapu) przedsiębiorca składa wniosek o płatność do instytucji wdrażającej. Ta, po ocenie formalno-rachunkowej oraz merytorycznej przedłożonej dokumentacji, czyli wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami, dokonuje autoryzacji płatności i przekazuje na rachunek przedsiębiorcy refundację poniesionych wydatków. Dotacja ta wpływa na wydzielony w banku rachunek klienta służący do obsługi kredytu i inwestycji. Bank rozlicza kredyt i przekazuje przedsiębiorcy informację o spłacie.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!