Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu?
Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu?
Chcąc skutecznie (w terminie) wypowiedzieć umowę, należy dokładnie zapoznać się z właściwymi postanowieniami ogólnych zasad ubezpieczenia, ponieważ doprecyzowanie niektórych kwestii (których nie określają przepisy) pozostawiono ubezpieczycielom.

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu uważa się, że została zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy.

W przypadku zakupu samochodu używanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna dopłata.

Najpewniejszym sposobem na skuteczne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. Wtedy od razu dostaniemy potwierdzenie odbioru wypowiedzenia.

Ryzykowne jest natomiast wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym wypadku ważne jest, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne akceptują datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Brak tego zaświadczenia może spowodować zwyżkę w składce za ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk wypowiedzenia umowy OC pojazdu powinien zawierać:

- w lewym górnym rogu: nazwę zakładu ubezpieczeń i adres,

- w tytule: „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,

- w rozwinięciu: nazwisko i imię ubezpieczonego, adres ubezpieczonego, numer rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu, numer i seria polisy oraz następującą treść: „Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,

- na dole: data i miejscowość, podpis.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!