Jak zamknąć konto bankowe?
Jeśli podjęliśmy decyzję, aby zamknąć konto bankowe, powinniśmy złożyć pisemny wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale banku i przejść przez procedurę likwidacji rachunku.

Otwarcie konta w banku zajmuje zwykle kilka minut a jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty. Trochę trudniej jest zamknąć konto bankowe. Ponieważ zysk banku związany jest z ilością i zamożnością klientów, każde rozwiązanie umowy jest niekorzystne dla instytucji. Czasem z tego powodu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

 • Decyzja o rozwiązaniu umowy
  Czasem warto mieć więcej niż jedno konto bankowe. Należy oszacować, czy warto zamknąć konto bankowe i utracić wszystkie związane z tym możliwości, na przykład dodatkowe ubezpieczenie, powiązany z nim rachunek inwestycyjny, czy limit kredytowy. Jeśli mamy możliwość skorzystania z atrakcyjniejszej oferty możemy przystąpić do rozwiązywania umowy. Należy najpierw dokładnie przeczytać umowę oraz regulamin, które otrzymaliśmy od banku, aby wiedzieć, jakie procedury oraz opłaty wiążą się z zamknięciem konta. Czasem konto zakładane jest na zamknięty okres czasowy (na przykład w przypadku specjalnych kont dla osób niepełnoletnich) lub umowa jest rozwiązywana automatycznie po upływie określonego w umowie czasu, gdy właściciel konta z niego nie korzysta, a saldo rachunku jest zerowe. Bank powiadomi nas wtedy o rozpoczęciu procedury likwidacyjnej i jeśli nie zgłosimy zastrzeżeń konto zostanie zamknięte. W innych przypadkach aby zamknąć konto bankowe należy złożyć wniosek.
 • Wniosek
  Wzór wniosku o rozwiązanie umowy można otrzymać w oddziale banku lub na stronie internetowej. Możemy również poprosić o przesłanie podania dzwoniąc na infolinię. Wypełniony wniosek można przesłać do oddziału banku listem poleconym, lub, jeśli mamy taką możliwość w internetowym serwisie obsługi klienta. Czasami konieczna jest osobista wizyta o oddziale banku. Przy likwidowaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego możemy zostać zapytani o powód zamknięcia konta.
 • Zamknięcie konta
  Jeśli nie korzystaliśmy z żadnych dodatkowych usług zamknięcie konta powinno odbyć się dosyć szybko. Wszystkie wydane karty kredytowe, płatnicze i debetowe należy przynieść do oddziału. Powinny zostać zniszczone na naszych oczach. Przy dodatkowych usługach połączonych z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym należy rozwiązać wszystkie umowy (na przykład o ubezpieczenie czy zlecenia stałe). Aby zamknąć konto bankowe należy także uregulować wszystkie prowizje i pospłacać debety. Czasami za rozwiązanie umowy z bankiem musimy zapłacić dodatkową opłatę. Informacja o jej wysokości powinna znaleźć się w treści umowy lub w regulaminie konta. Jeśli na koncie zostały jeszcze jakieś środki, należy je wypłacić lub zlecić przelew na inny rachunek. Kiedy wszystkie finansowe kwestie zostały zamknięte a formalności wypełnione konto zostaje zlikwidowane.
 • Potwierdzenie rozwiązania umowy
  Po zamknięciu konta warto poprosić o pisemne potwierdzenie z banku. Dokument powinien zawierać elementy takie jak data i miejsce wydania, strony, które zawarły porozumienie, oświadczenie o rozwiązaniu umowy, oświadczenie, że klient pokrył wszystkie opłaty oraz podpisy. Uzyskanie oświadczenia pozwoli uniknąć wszelkich nieprzewidzianych roszczeń ze strony banku i jest gwarancją definitywnego zamknięcia konta bankowego, zatem warto zachować go w dokumentach.

Czytaj także:

Podstawowe zabezpieczenia kredytów hipotecznych

Jak w prosty sposób obliczyć zdolność kredytową?

Jak poprawić zdolność kredytową?

Co to jest zdolność kredytowa?

Założenie konta bankowego dla dziecka

Czym są klasy energetyczne?

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!