Po okresie zastoju wiele placówek usługowych zostało zlikwidowanych. Jak zatem reklamować kupiony tam towar?

Nawet jeżeli sklep zawiesił lub zlikwidował działalność. przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć I rozpatrzyć naszą reklamację. Wynika to z przepisów, które mówią, że .sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu" (Dz. u. z 2017 r. poz. 459 tj.) art. 568 §1

CO MOŻEMY ZROBIĆ

• Najpierw warto ustalić, w jakiej formie sprzedawca prowadzi! działalność gospodarczą.

✓ Takie informacje znajdziemy na paragonie - przy nazwie firmy znajdziemy dopisek, np. Sp. z.o.o.

•    Następnie ustalamy adres:

✓    gdy firma była prowadzona przez osobę fizyczna lub spółkę cywilna, znajdziemy adres na str. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (prod.ceidg.gov.pl w zakładce Baza przedsiębiorców)

✓    w przypadku innych form działalności na str Krajowego Rejestru Sadowego (ems.ms.gov.pl/krs/ w zakładce Wyszukiwarka KRS).

•    Na adres przedsiębiorcy wysyłamy pismo (koniecznie listem poleconym), w którym opisujemy uszkodzenia (tzw. niezgodność towaru z umowa) oraz swoje

żądania (wymiana towaru, naprawa towaru lub zwrot pieniędzy).

•    Przedsiębiorca ma 14 dni na odpowiedź - może nie zgodzić się na zwrot pieniędzy, a zaproponować wymianę towaru. Może też zażądać odesłania produktu (on ponosi koszt przesyłki, chyba ze uprzedzał przy zakupie, że jest inaczej).

CO W PRZYPADKU ODMOWY?

•    Jeżeli przedsiębiorca nie odpowie na nasze pismo lub nie uzna reklamacji, możemy skorzystać z gwarancji - wówczas musimy się zwrócić do producenta.

✓    Swoich praw możemy też dochodzić sądownie.

✓    Bezpłatną pomoc uzyskamy u Rzecznika Konsumentów (801 440 220 oraz 22 290 89 16).

GDY TOWAR KUPILIŚMY W SIEClÓWCE

Jeżeli sklep należący do sieci został zlikwidowany, możemy reklamować towar w innym, pod warunkiem że jest prowadzony przez to samo przedsiębiorstwo la nie np na zasadzie franczyzy).

✓    Jeżeli sprzedawca odmówi, skorzystajmy z poprzedniej ścieżki.

Twoja Ocena