Bezpośrednią przyczyną jaskry często jest wzrost ciśnienia wewnątrz gałkowego. Wewnątrz oka gromadzi się wodnista ciecz, która nie ma możliwości odpły­wu. Coraz większa jej ilość powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i prowadzi do zwiększonego ucisku na nerwy wzrokowe, co decyduje o ich osłabieniu i obumieraniu.

Inną przyczyną powstawania jaskry jest stopniowe zwężanie się naczyń krwio­nośnych doprowadzających krew do nerwu wzrokowego. Brak dostatecz­nego dopływu krwi również skutkuje obumieraniem nerwu wzrokowego.

JAKIE DAJE OBJAWY?

Jaskra zabiera pole widzenia. Czyni to powoli. Początkowo przebiega zupeł­nie bezobjawowo. Działa jednak kon­sekwentnie. Widocznym symptomem choroby jest również obniżenie ostrości wzroku.

JAK JĄ LECZYĆ?

Najczęściej wykorzystywane są krople zmniejszające produkcję i ułatwiające odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej, krople zwężające źrenicę. Stosuje się również doustne leki zmniejszające ci­śnienie. Może być wykonany także oku­listyczny zabieg chirurgiczny, polegający na przecinaniu tęczówki w chorym oku. Profilaktyka jaskry to głównie regularne badania u okulisty. Po ukończeniu 30. roku życia zaleca się poddawanie profi­laktycznym badaniom co 2 lata, zaś po 40. roku życia - co roku. Badania takie opierają się na pomiarze ciśnienia we­wnątrzgałkowego i zdolności odpływu cieczy z gałki ocznej. Istotne jest dbanie o niski poziom cholesterolu, a tym sa­mym zapobieganie osadzaniu blaszek cholesterolowych w naczyniach krwio­nośnych. Dzięki temu niwelujemy poten­cjalny wzrost ciśnienia krwi.

Zaćma świat we mgle

Zaćma - popularnie nazywana kata­raktą, to zmętniałe plamki luh obszary na soczewce oka. Pacjenci, u których za­czyna się choroba, często skarżą się na rozmazujący się obraz.

Zdrowa soczewka oka jest przezro­czysta, umożliwia przenikanie światła do wnętrza gałki ocznej. Jeśli część soczewki mętnieje, pojawiają się małe plamki lub punkty, światło nie może przeniknąć przez takie obszary.

Objawy zaćmy zwykle rozwijają się przez wiele lat. Chory gorzej widzi przy słabym świetle, a także w jaskrawym oświetle­niu, kolory są mniej intensywne i wyra­ziste.

CHOROBY OSÓB STARSZYCH?

Obiegowa opinia mówi, że jaskra to zmartwienie starszych osób, u których wraz z wiekiem postępuje zmętnienie soczewki. Badania dowodzą, iż doty­czy ona coraz częściej młodszych ludzi. Rozwój choroby następuje rn.in. wsku­tek zwiększonej ekspozycji na promie­niowanie ultrafioletowe. Dlatego war­to pamiętać o okularach słonecznych z filtrem U V.

Ryzyko wystąpienia zaćmy zwiększają: miażdżyca i cukrzyca, zaćma w rodzi­nie, przyjmowanie przez dłuższy czas leków sterydowych, stany zapalne bło­ny naczyniowej oka.

JAK NIE CHOROWAĆ?

Profilaktyka wiąże się z ochroną oczu przed urazami i promieniowaniem sło­necznym, przyjmowaniem witaminy C

Twoja Ocena