Kilka słów o zdolności kredytowej
Kilka słów o zdolności kredytowej
Według niektórych osób dorosłość zaczyna się nie w momencie osiągnięcia pełnoletności, ale w chwili sprawdzenia swojej zdolności kredytowej. Choć to pojęcie brzmi dość egzotycznie dla młodych ludzi, każdy z nich powinien dowiedzieć się, czym jest, co na nią wpływa i jak się ją sprawdza.

Co to jest zdolność kredytowa?

Pojęcie zdolności kredytowej jest dość intuicyjne: oznacza zdolność do spłaty branego kredytu w określonym czasie. W teorii termin ten wydaje się prosty i w pełni zrozumiały. Aby jednak należycie go pojąć, trzeba poznać czynniki, które wpływają na wielkość zdolności kredytowej – a jest ich naprawdę dużo.

Co wpływa na wielkość zdolności kredytowej?

Wielu osobom może się wydawać, że zdolność kredytowa zależy wyłącznie od wielkości przychodów. Nic bardziej mylnego! W kwestiach tak poważnych jak zaciąganie kredytu, brane są pod uwagę wszystkie informacje, które wiążą się z tym działaniem.

Oprócz wielkości dochodów kredytobiorcy, bank jest zobowiązany sprawdzić również ich źródła, aby ocenić, czy są legalne. Ponadto bank udzielający kredytu upewnia się, że kredytobiorca uzyskuje dochody stale, w sposób systematyczny.

Zdolność kredytowa w znacznym stopniu jest uzależniona także od rodzaju kredytu, wysokości pożyczanej kwoty, rodzaju i wysokości rat.

Bank udzielający kredytu zwraca również uwagę na wiek potencjalnego kredytobiorcy, a także jego stan cywilny i liczbę osób należących do gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o kredyt. Śledzi też inne zobowiązania kredytowe oraz przeszłość kredytową klienta.

Analiza kredytowa

Aby ocenić wielkość zdolności kredytowej, bank przeprowadza analizę kredytową. Dzięki niej ocenia ryzyko udzielenia kredytu danemu podmiotowi, przy czym może się ono różnić w zależności od tego, czy kredytobiorcą będzie osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy.

Obecnie bardzo popularne stały się tzw. kalkulatory zdolności kredytowej, które można znaleźć w Internecie. Wprowadzając do nich podstawowe dane, takie jak miesięczny dochód gospodarstwa domowego czy okres kredytowania, można poznać swoją zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać, że zdolność ta jest jedynie przybliżeniem oceny wystawionej przez bank.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!