Kolizja drogowa - to trzeba wiedzieć. Co powinien zrobić sprawca kolizji?
Kolizja drogowa - to trzeba wiedzieć. Co powinien zrobić sprawca kolizji?
Kolizja a wypadek – mimo iż różnica jest znacząca, wielu kierowców nie zna dokładnie konsekwencji zajścia tych dwóch, jakże różnych zdarzeń drogowych. Kolizja i wypadek to dwa różne pojęcia, a wiedza o tym jest obowiązkowa dla każdego, kto posiada prawo jazdy.

Według terminologii policyjnej kolizja to zdarzenie mające związek z ruchem drogowym, w którym uczestnicy nie odnoszą żadnych obrażeń ciała. O kolizji mówimy zarówno wtedy, kiedy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem jak i wtedy, gdy uczestnicy ruchu nie dostosują się do przepisów. Najbardziej „wyczuwalna” różnica między wypadkiem a kolizją polega na tym, że w przy wypadku dochodzi do obrażeń ciała.

Ważne informacje

Dość logicznym wydaje się fakt, że jeśli dochodzi o obrażeń ciała jednego lub kilku uczestników ruchu, konieczne jest wezwanie odpowiednich służb, takiego obowiązku nie ma zaś w przypadku kolizji.

Kierowcy, którzy biorą udział w kolizji nie muszą wzywać policji. Dlaczego? To proste, korzystają oni z tego przywileju ponieważ zwykle oznacza to dodatkowe koszty (mandat).
Chcąc ustrzec się przed mandatem, kierowcy biorący udział w kolizji zwykle spisują oświadczenie, w którym zawarte są przede wszystkim dane osób, które uczestniczyły w kolizji. Jednak sporządzenie takiego oświadczenia nie jest takie łatwe z uwagi na fakt, że nie zawsze odbiór zdarzenia drogowego jest taki sam u obu uczestniczących w nim kierowców. To właśnie niemożność ustalenia faktów sprawia, że kierowcy decydują się na wzywanie policji – to po prostu bezpieczniejszy sposób na uczciwe ustalenie okoliczności zdarzenia.

Kiedy wezwać policję?

Policję warto wezwać wtedy, gdy pojawiają się sprzeczności dotyczące powodów kolizji. Często bowiem bywa tak, że obie strony uczestniczące w kolizji mają zupełnie inny ogląd sytuacji, poprzedzającej kolizję. Niestety wzywając policję, trzeba się liczyć z tym, że konieczne będzie ustalenie sprawcy kolizji, co jest równoznacznie z wypisaniem mandatu i obciążeniem finansowym sprawcy zajścia (warto pamiętać, że mandatem mogą być ukarani wszyscy kierowcy uczestniczący w kolizji).

Jeśli zostaniemy określeni jako sprawcy zajścia, możemy oczywiście odmówić przyjęcia mandatu, co jest równoznaczne z nieprzyznaniem się do winy. Często w przypadku sytuacji spornych, kiedy trudne lub niemożliwe jest ustalenie winnego, na miejsce zdarzenia wezwany zostaje biegły.

Uczestnicy kolizji drogowej, inaczej niż uczestnicy wypadku, nie mają obowiązku usuwania z drogi pojazdów. Wręcz przeciwnie, w przypadku wypadku nie można usuwać pojazdów, ponieważ konieczne będzie szczegółowe zbadanie przyczyn zajścia, kiedy na miejsce dotrą odpowiednie służby. W przypadku kolizji pojazdy muszą zostać usunięte z jezdni tak, by nie tamowały ruchu. Jeśli funkcjonariusz policji stwierdzi, że samochody stanowiły zagrożenie dla ruchu innych pojazdów również może wypisać mandat.

Jak dobrze opisać okoliczności kolizji drogowej?

W pierwszej kolejności wskaż dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Napisz, jaką drogą i w którą stronę poruszały się pojazdy. Następnie opisz, jak doszło do wypadku i jakie szkody powstały w jego wyniku.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!