Wirus, który pojawił się w grudniu 2019 roku, jest koronawirusem o nazwie SARS-CoV-2. Jest to nowy wirus nieznany wcześniej nauce jako czynnik sprawczy zakażeń u ludzi. Chorobę, którą powoduje, nazywamy COVID-19.

Czy koronawirus to ten sam wirus, który powoduje SARS?

Nie, wirus SARS-CoV-2 to inny wirus niż ten, który wywoływał SARS, choć wirusy te są do siebie podobne na poziomic genetycznym. Choroba SARS odznaczała się większą śmiertelnością niż CO-VID-19, natomiast rozprzestrzeniała się trudniej. Od 2004 roku SARS nie występuje już na świecie.

W jaki sposób można się zarazić koronawirusem?

Mimo że początki nowego wirusa sięgają źródeł zwierzęcych, w tej chwili wiadomo, że szerzy się między ludźmi. Wskaźnikiem, którego używa się w epidemiologii do określenia łatwości rozprzestrzeniania się danej choroby, jest R(). W tej chwili oblicza się, że dla nowego koronawirusa wynosi około 2-3 (czyli że jedna osoba może zakazić średnio 2 3 inne osoby). SARS-CoV-2 szerzy się drogą kropelkową, kiedy osoba zakażona kaszle czy kicha, szczególnie kiedy jesteśmy blisko (w tzw. bliskim kontakcie, czyli w odległości poniżej 2 metrów). Możliwe jest też zakażenie poprzez dotknięcie przedmiotu czy powierzchni, na której znajdują się wirusy (pochodzące z kropelek wydzieliny wykasłanej przez chorego), a następnie przeniesienie wirusów ręką na okolice nosa, ust czy oczu. Pojawiały się także informacje, jakoby wirus mógł się szerzyć przez powietrze, jednak nie zostało to udowodnione.

Jakie są objawy zakażenia koronawirusem?

Początkowo, po zakażeniu, następuje okres inkubacji trwający od 2 do 14 dni. Następnie najczęstszymi (u około 80% pacjentów) objawami są: gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem (duszność), a także uczucie zmęczenia i bóle mięśni. Ciężki przebieg zakażenia, z zapaleniem płuc, zespołem ostrej niewydolności oddechowej, sepsą i wstrząsem septycznym może wystąpić u około kilkunastu do 20% chorych. Około 3,4% chorych umiera. Niektórzy specjaliści uważają, że śmiertelność SARS-CoV-2 (podawana na poziomie 3,4%) jest zawyżona i wynika z nieuwzględnienia (w statystyce) wielu przypadków postaci bezobjawowej albo z łagodnymi objawami. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem objawy powinny wystąpić od 2 do 14 dni po kontakcie z czynnikiem zakaźnym.

U kogo mogą częściej wystąpić ciężkie postaci zakażenia koronawirusem?

Osoby ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi, jak cukrzyca, choroby serca, choroby układu oddechowego, nadciśnienie oraz ludzie w starszym wieku mogą doświadczyć cięższych objawów częściej niż osoby ogólnie zdrowe. Śmiertelność rośnie z wiekiem pacjentów

Czy wyleczone osoby nabierają odporności, czy koronawirusem mogą zarazić się ponownie?

Trudno powiedzieć, kwestia ta nic jest wystarczająco zbadana. Nawet jeśli pacjenci nabywają jakąś odporność po przechorowaniu zakażenia, nic wiadomo, jak długo (jeśli w ogóle) może się ona utrzymywać.

Czy można nie mieć objawów koronawirusa?

Tak, można zupełnie nic mieć objawów. Wydaje się, że ryzyko zakażenia się od takiej osoby jest raczej małe. Wielu pacjentów z COVID-19 może mieć łagodne objawy, szczególnie w początkowych fazach choroby. Od takiej osoby można się zarazić.

Czy koronawirusem można zarazić się przez produkty spożywcze?

Nie, obecnie nie ma dowodów na to, że wirus SARS-CoV-2 przenosi się przez produkty spożywcze kupowane w sklepach.

Jakie istnieje ryzyko dla kobiet w ciąży i karmiących?

Nie ma zbyt wielu informacji na temat, jak COVID-19 może wpływać na przebieg ciąży. Wiadomo, że zakażenia wirusami SARS i MERS mogą mieć negatywny wpływ i na kobietę ciężarną, i na płód, ale nie dysponujemy jeszcze wiążącymi informacjami na temat nowego koronawirusa. Nic istnieją także dowody na to, że matka może zarazić dziecko w trakcie ciąży, porodu czy poprzez karmienie piersią.

Czy możemy się zarazić koronawirusem, jedząc posiłki przygotowane przez zarażoną osobę?

Jest to możliwe. W HO opracowało specjalne wskazówki dla osób pracujących z żywnością. Sprowadzają się one do rygorystycznego pilnowania higieny (mycie rąk po skorzystaniu z toalety, przed pracą, po pracy z surowym mięsem, po dotykaniu pieniędzy itd.).

Czy koronawirusem można zarazić się przez kontakt z psem lub kotem?

Nie. Dotychczas nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą być źródłem zakażenia.

Twoja Ocena