Kto może liczyć na pomoc finansową, zakładając firmę?
Kto może liczyć na pomoc finansową, zakładając firmę?
Dotacje z UE to często najlepsza opcja dla osób młodych, a także tych, które długo były bez pracy albo przebywały na urlopie macierzyńskim. Pieniądze są bezzwrotne i pozwalają wystartować z własną firmą,

• W każdym województwie są Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

W punktach tych zapytajmy o listę instytucji, które przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie danego województwa. To bezpośrednio do tych instytucji należy się zgłaszać.

•    Środki na rozpoczęcie działalności można pozyskać w ramach ogólnopolskiego programu PO WER, a także w ramach regionalnych programów operacyjnych RPO. W ramach PO WER dotacje mogą otrzymać osoby do 29. roku życia, które są bez pracy i się nie kształcą. Z kolei programy RPO różnią się nieco w zależności województwa, ale generalnie dedykowane są o osobom powyżej 30. roku życia, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy jak np. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy kobiety.

•    Wsparcie finansowe przyznają też urzędy pracy. Środki na to mają z budżetu państwa, a także z Funduszy Europejskich.

•    Maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok.  24 tys. zł. Zwykle jednak wypłacane są nieco mniejsze kwoty. W ramach PO WER lub RPO przyznawane jest też wsparcie pomostowe na pół roku lub rok. Pieniądze (ok. 1 tys. zł) wypłacane są co miesiąc. Dotacja i wsparcie pomostowe są bezzwrotne.

•    Moim zdaniem nie warto korzystać z firm oferujących odpłatnie pomoc przy pisaniu wniosku o przyznanie dotacji. Zgłaszając się do instytucji wymienionych na liście w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, zazwyczaj mamy prawo do bezpłatnego doradztwa indywidualnego zapewnionego w ramach projektu.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!