Wiele drzew porastających pewien obszar lądu tworzy las, natomiast mniejszy obszar porośnięty drzewami to zagajnik. Niektóre lasy w chłodniejszych regionach Ziemi złożone są zaledwie z dwóch lub trzech gatunków drzew, natomiast inne lasy składają się z niezwykłej różnorodności drzew i innych roślin. Pierwsze lasy porastały prehistoryczne bagna przez ponad 350 min lat, ale były to lasy złożone z wysokich paproci i roślin przypominających mchy, a nie z drzew.

Czy istnieją różne rodzaje lasów?

Na  świecie występują różne rodzaje lasów, zależnie od klimatu panującego w strefach klimatyczno-roślinnych. W ciepłych tropikach występują lasy deszczowe i lasy sezonowe (których drzewa zrzucają swoje liście w porze suchej) oraz lasy sawannowe i porastające cieple łąki). Lasy deszczowe rosną również w chłodniejszych strefach. gdzie występują duże opady deszczu.

Na chłodniejszych obszarach rosną lasy złożone z mieszanych drzew liściastych (które zrzucają swoje liście przed okresem zimowym), a także lasy iglaste, jak jodły i sosny. Lasy bo realne - tajga - występują w zimnych strefach subpolarnych.

Który z lasów deszczowych jest największy?

Amazońskie lasy deszczowe w Ameryce Południowej, które rozciągają się od pogórzy Andów na zachodzie do Oceanii Atlantyckiego na wschodzie.

Inne lasy deszczowe porastają zachodnią Afrykę. Azję Południowo-Wschodnią oraz północno-wschodnią Australię. W lasach deszczowych żyje mnóstwo różnego rodzaju żywych stworzeń. W Puszczy Amazońskiej żyje więcej gatunków zwierząt i roślin niż w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi.

Jak powstaje pożar lasu?

Pożar lasu może powstać w sposób naturalny, kiedy roślinność jest bardzo wysuszona po kilku miesiącach bez opadów. Pożary są również często wywoływane przez ludzi. Wiele roślin szybko odradza sic po pożarze, ale zwierzęta mogą wtedy poważnie ucierpieć.

Dlaczego niektóre lasy zrzucają swoje liście?

Drzewa w lasach liściastych zrzucają swoje liście w celu oszczędzania wody, ponieważ ich korzenie nie są w stanie wchłaniać wystarczająco dużo wody z zimnej gleby. Lasy liściaste rosną w krajach o ciepłych porach letnich i chłodnych zimach. Lasy te składają się z drzew takich jak dęby, buki, klony, jesiony i kasztany. Gdy po li nadchodzi jesień, ich liście zmieniają swoją bar wy i zaczynają opadać.

Co rozumiemy pod nazwą gospodarka leśna?

Lasy dostarczają ludziom wielu produktów, w tym drewna, pożywienia, kosmetyków i leków. Lasy iglaste, złożone z sosen, świerków i jodeł, są ścinane dla drewna lub masy celulozowej. W dobrze prowadzonej gospodarce leśnej nowe drzewa są .sadzone na miejsce już ściętych. Niestety, wiele równikowych lasów deszczowych jest niszczonych nie tylko dla drewna, ale również po to. by zrobić miejsce pod pola uprawne i farmy. Ścięte drzewa nie są zastępowane przez nowe, a pozostają po nich tylko zaśmiecone pniakami nieużytki.

Czy wiesz, że...

•    Tropikalne lasy deszczowe są tak bujne, gdyż opady deszczu są tam obfite i występują regularnie - w ciągu roku w ich obszarze spada często ponad 2000 mm deszczu.

•    Lasy równikowe w Ameryce Południowej i Indonezji są najbardziej narażone na wyniszczenie. Każdego roku w lasach deszczowych Amazonii wycinanych jest około 80 000 km2 drzew.

•    Jedne z najwyższych drzew na świecie rosną w australijskich Sasach eukaliptusowych Drzewa, takie jak kani, Eucalyptus regnans,

czy eukaliptus gałkowy, osiągają ponad 40 m wysokości.

•    Niektóre drzewa, jak jedlica, są tak wytrzymałe, że potrafią przetrwać nawet na mroźnych i wietrznych stokach górskich. Drzewa iglaste są bardziej odporne na zimno niż drzewa liściaste, ale im wyżej drzewa te rosną, trudniej jest im tam przetrwać. Ponad granicą drzew znajdują się nagie zbocza górskie.

•    Wiele drzew leśnych dożywa długiego wieku, jeżeli ich spokój me jest zakłócany przez człowieka. W starych lasach liczące 500 lat dęby nie są rzadkością.

•    Zaledwie 1 ha lasu deszczowego może zawierać 180 gatunków drzew.

•    Lasy deszczowo składają się z różnych pięter, podobnie jak budynki. Najgęstszym piętrem jest piętro koron lasu,

o wysokości około 30 m, gdzie żyje większość zwierząt. Ponad korony lasu wyrastają pojedyncze drzewa.

•    Lasy tropikalne są tak gęste,, ponieważ drzewa otrzymują promienie słoneczne i wilgoć z opadów prawie każdego dnia. Okres wzrostu trwa tam cały rok. więc rośliny rosną bardzo szybko.

Twoja Ocena