Naturalne sposoby łagodzenia bólu podczas porodu? Jak ułatwić poród naturalny? Co ułatwia poród i łagodzi bóle porodowe?
Naturalne sposoby łagodzenia bólu podczas porodu? Jak ułatwić poród naturalny? Co ułatwia poród i łagodzi bóle porodowe?
Jeśli nie chcesz stracić kontroli nad przebiegiem porodu oraz życzysz sobie, by interwencja medyczna była jak najmniejsza, powinnaś zapoznać się z kilkoma sposobami walki z bólem wywołanym skurczami. Do relaksowania się oraz łagodzenia bólu w sposób naturalny świetnie nadają się techniki oddychania, ruch, masaże oraz poród w wodzie.

Czy masaże w trakcie porodu naprawdę pomagają?

Tak. Masaż bowiem stymuluje organizm do wydzielania endor­finy, naturalnej substancji uśmierzającej ból i poprawiającej samopoczucie.To ona odpowiada za dobry humor, jaki nastę­puje po energicznych ćwiczeniach oraz serdecznym śmiechu w gronie przyjaciół. Wyniki badań wskazują, że kobiety, któ­rym wykonywano masaż w trakcie porodu, okazywały mniej niepokoju, doświadczały mniejszego bólu oraz rodziły krócej, a ponadto rzadziej cierpiały z powodu depresji poporodowej niż kobiety, które nie były masowane. Są wszakże kobiety, które w czasie skurczów wręcz nie są w sta­nie ścierpieć czyjegoś dotyku. Osoby towarzyszące rodzącym w czasie porodu powinny mieć tego świadomość i odpowied­nio zareagować.

Czy są pozycje rodzenia, które łagodzą ból?

Choć niewiele przeprowadzono badań na ten temat, ich wyniki wskazują, że kobiety utrzymujące aktywność fizyczną podczas wczesnego okresu porodu rodzą krócej oraz w mniejszym stop­niu korzystają ze środków przeciwbólowych niż te, które leżą w łóżku. Jeżeli jednak skurcze staną się bardzo silne, prawdopo­dobnie trudno ci będzie dużo się poruszać. Cała siła potrzebna ci będzie bowiem teraz na to, by radzić sobie z kolejnymi skur­czami. Większość kobiet instynktownie znajduje taką pozycję, w której czuje się najlepiej. Próbuj się ruszać - pochylać do przodu w trakcie skurczów, a prostować w okresach między skurczami.

Czy zanurzenie w wodzie pomaga w czasie porodu?

Tak, przebywanie w wodzie podczas porodu sprawia, że skur­cze są łatwiejsze do zniesienia, woda łagodzi też bóle pleców.

Wyniki dwóch ważnych badań wskazują, że kobiety, które rodziły w wodzie, znacznie rzadziej decydowały się na korzystanie ze środków uśmierzających ból. Kobietom, które przy pierwszym porodzie przynajmniej część czasu spędziły w wodzie, znacznie rzadziej podawano petydynę oraz znieczulenie zewnątrzoponowe.  Obserwacja ta potwier­dziła się w wypadku kobiet rodzących drugie i kolejne dzieci.

Jaki sposób oddychania jest najskuteczniejszy w walce z bólem porodowym?

Na początku każdego skurczu weź głęboki wdech, a potem rozluźniaj się, wydychając powietrze. Rób wdech przez nos, a wydech przez usta, rozluźniając przy tym usta i policzki. Postaraj się jak najbardziej skoncentrować na oddychaniu wówczas, gdy skurcze się nasilają oraz gdy mijają.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!