Dzięki Centralnej Informacji o Rachunkach spadkobiercy mogą uzyskać informację ze wszystkich banków i SKOK--ów. Ta instytucja działa od zeszłego roku. Wcześniej, aby odnaleźć rachunek, spadkobiercy musieli sami odszukać instytucję prowadzącą konto, wysyłając zapytania do każdego banku lub SKOK-u.

Jeśli chcecie  dowiedzieć się, gdzie bliska osoba miała konto, należy złożyć wniosek w dowolnym banku. Wcześniej warto zadzwonić na infolinię banku i zapytać o wymagane dokumenty. Często są to: akt zgonu spadkodawcy oraz notarialnie poświadczony testament lub prawomocny wyrok sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Bank prześle zapytanie do Centralnej Informacji, która z kolei skieruje je dalej do wszystkich banków i SKOK--ów. Z banku, w którym złożyła Pani wniosek, otrzyma Pani informację:

•    gdzie osoba miała rachunek lub rachunki wraz z ich z numerami

•    czy rachunek jest nadal prowadzony

•    czy jest to rachunek wspólny.

Za wydanie zestawienia banki mogą pobierać opłatę. Jest ona różna w zależności od banku i może się wahać od 5 do 60 zł.

Twoja Ocena