Podczas gdy jedna z plag Ameryki, palenie tytoniu, zaczyna powoli maleć, społeczeństwo amerykańskie boryka się z coraz większym problemem otyłości, która jest dzisiaj porównywalnym, jeśli nie większym, ogniskiem chorób i czynnikiem skracającym życie, co papierosy.

Naukowcy z Columbia University oraz City College of New York wyliczyli, iż spadek współczynnika QALY (z ang. quality-adjusted life year), oznaczającego ilość lat życia skorygowanych jego jakością, jest dzisiaj w większej mierze powodowany skutkami otyłości niż paleniem. Współczynnik QALY oparty jest na zasadach działania Wskaźnika Jakości Życia (z ang. HRQOL - Health-Related Quality of Life), przy ustalaniu którego każda badana osoba subiektywnie określa poziom własnego zdrowia.

Największe państwowe badania stanu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego - BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance System) z lat 1993 – 2008 zawierają odpowiedzi ponad trzech i pół miliona ankietowanych osób. Badanie zawiera szereg pytań, które określają Wskaźnik Jakości Życia oraz pozawalają czerpać informacje o ostatnich dolegliwościach obywateli  i śledzić ogólny, psycho-fizyczny, stan ich zdrowia.
Od roku 1993 do 2009 odsetek palaczy w Stanach Zjednoczonych zmalał do 18,5 %, a spadek współczynnika QALY związany z paleniem ustabilizował się na poziomie 0.0438 QALY względem kraju.

W tym samym okresie odsetek ludzi cierpiących na otyłość wzrósł do 85 % co równa się ze średnim spadkiem 0.0464 QALY. Z badań wynika również, iż palenie ma większy wpływ na ilość zgonów, a otyłość na ilość zachorowań i schorzeń.
„Średnia długość życia oraz współczynnik QALE wzrosły na przestrzeni lat, jednak liczba zgonów i spadek współczynnika QALY spowodowane szerzącą się dzisiaj otyłością mogą mieć w przyszłości wpływ na stopniowe skracanie się długości życia przeciętnego Amerykanina. Takie dane mają kluczowy wpływ przy opracowywaniu przyszłych programów do walki z zewnętrznymi zagrożeniami zdrowotnymi,” twierdzą zajmujący się tą kwestią doktor Haomiao Jia oraz doktor Erica I. Lubetkin.
Opracowano na  podstawie artykułu doktora Haomiao Jia i doktora Erica I. Lubetkina „Trends in Quality-Adjusted Life-Years Lost Contributed by Smoking and Obesity”. Artykuł ukazał się w lutowym wydaniu magazynu American Journal of Preventive Medicine.

Twoja OcenaFacebook Conversations